”Lesehistorieprosjektet” ved UV-fakultet

Lesehistorieprosjektet er en del av UVs satsing i forbindelse med UiOs 200-års jubileum i 2011.

Filmen "Fra Fadervår til Facebook"

"Fra Fadervår til Facebook" er et produkt av prosjektets arbeid, og en egen utgave av denne filmen ble også presentert ved et seminar under Den 7.nordiske handikaphistoriske konferansen 5 - 6.mai 2011 på Helga Engs Hus i forbindelse med 50-års jubileet for Institutt for spesialpedagogikk.

Seminarvirksomhet

Filmens målgruppen er studenter og ansatte ved UiO. Det åpne seminaret ble fulgt av et internt seminar for prosjektgruppen med diskusjon med innbudte forskere. Formålet med seminarene var  å utvikle ideer, problemstillinger og andre bidrag til produksjonen av filmen om den tidlige leseopplæringen i Norge.

Prosjektgruppen er bredt sammensatt fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet, og andre samarbeidspartnere for prosjektgruppen er professor Dagrun Skjelbred, Høgskolen i Vestfold og professor emerita Ingrid Markussen, IFIKK, UiO.

Prosjektgruppen

  • Knut Tveit, UiO, prosjektleder, prof.em.,  UiO  (IPED)
  • Eva Simonsen, prosjektkoordinator, prof.II, UiO (ISP)
  • Berit H. Johnsen, 1.amanuensis. UiO (ISP)
  • Elisabeth Teige, stipendiat, UiO (IPED)
  • Dagrun Skjelbred, professor, Høgskolen i Vestfold
  • Ingrid Markussen, prof. em. København
Emneord: UiO200, lesehistorie
Publisert 31. jan. 2011 17:18 - Sist endret 8. des. 2020 08:32