Prosjektgruppen

Prosjektgruppen har bestått av:

  • Professor Knut Tveit, IPED (prosjektleder)
  • 1. amanuensis Berit H. Johnsen, ISP, UiO
  • Adm. leder Lars Lomell, InterMedia, UiO
  • Stipendiat Brit Marie Hovland, IPED, UiO
  • Stipendiat Elisabeth Teige, IPED, UiO
  • Professor II Eva Simonsen, ISP, UiO (koordinator)
Publisert 31. jan. 2011 17:19 - Sist endret 27. juni 2013 14:38