Forsiden

Digital hjemmeundervisning - en samleside

Bildet kan inneholde: linje, tekst, gul, grafisk design, font.

Vi har etablert en egen side som er rettet mot lærere som må undervise digitalt hjemmefra i denne perioden. Her vil hovedaktiviteten vår foregå fremover.

Følg med på vår nettside, Facebook og Twitter for oppdateringer.

Lykke til med opplæringen!

FIKS reflekterer

Les saker som vi publiserer rundt opplæring i koronatider:
Fasaden til Georg Sverdrups Hus

Kompetanseheving og skoleutvikling for skoler, kommuner og fylkeskommuner

FIKS bidrar til kompetanseheving og utvikling i skolen gjennom gjensidig forpliktende partnerskap med skoleeiere som skal gagne skolelederne, lærerne og elevene. Les mer om FIKS

Følg FIKS i sosiale medier

Partnerskap

Ønsker du å inngå et partnerskap med oss gjennom ordningen for desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp)?

Kompetanseutvikling

Ønsker du å vite mer om hva vi tilbyr av kompetanseutvikling utenfor Dekomp-partnerskap?

Kunnskapsbase

Ønsker du forskningsbasert kunnskap om viktige temaer i skolen og fagfornyelsen?