Forsiden

Fasaden til Georg Sverdrups Hus

FIKS leder og koordinerer UiOs arbeid med desentralisert kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og skoleeiere.

Det humanistiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet samarbeider med en rekke skoler og skoleeiere i og rundt Oslo.

FIKS koordinerer dette arbeidet i fire ulike former for faglige aktiviteter:

 

 

Hvordan kan vi etablere godt samarbeid mellom skoler og UH-sektoren?

 

 

 

 

 

"Etableringen av et partnerskap må starte i det små (...)  for å etablere tillit som derfra kan føre til at langtidssamarbeid lar seg utvikle." 

Professor Catherine Snow, Harvard University

 

Aktuelt

Arrangement

15 mars
08:15, LINKEN, Georg Sverdrups hus

Kildebevissthet er en avgjørende kompetanse i vår tid, og dette står sentralt i både norskfaget og historiefaget i fagfornyelsen. På faglig frokost fredag 15. mars lanseres en omfattende kildesamling med undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i dybdelæring og tverrfaglighet. Arrangementet er et samarbeid mellom Norgeshistorie.no og FIKS.

 

 

Se tidligere arrangementer

Siste fra Twitter