Nettsider med emneord «DeKomp»

Lærere som samarbeider
Publisert 18. des. 2020 13:16

FIKS satser på utvidet samarbeid med videregående skoler i 2021. Vi er derfor glad for at Pål Riis har takket ja til en deltidsstilling hos oss etter at han slutter som direktør for videregående skoler i Oslo kommune. Sammen med våre åtte andre frikjøpte skoleledere og lærere skal han være med på å bygge bro mellom praksis og teori.

Publisert 24. sep. 2020 10:19

Her kan du få en oversikt over pågående partnerskap mellom FIKS og ulike fylkeskommuner, kommuner og enkeltskoler

Personer diskuterer
Publisert 12. feb. 2020 10:06

FIKS ble etablert på bakgrunn av den nye ordningen for kompetanseutviklig i skolen. Som med alle nye og store endringer kan denne av og til være vanskelig å få klarhet i . Her er en oppsummering av hvordan vi i FIKS har tolket ordningen. 

Bildet kan inneholde: ungdom, samfunnet, moro, team, blond.
Publisert 30. sep. 2019 12:13

September har vært påvirket av det digitale i FIKS. Høstens første faglige frokost handlet om det digitale klasserommet, kunnskapsbasen er oppdatert med informasjon om digitalisering og GEPP-rapporten om digitale en-til-en-klasserom er i stadig utvikling. Les videre for mer om dette og resten vi har gjort i september!