Nettsider med emneord «Desentralisert kompetanseutvikling»

Publisert 24. sep. 2020 10:19

Her kan du få en oversikt over pågående partnerskap mellom FIKS og ulike fylkeskommuner, kommuner og enkeltskoler

Personer diskuterer
Publisert 12. feb. 2020 10:06

FIKS ble etablert på bakgrunn av den nye ordningen for kompetanseutviklig i skolen. Som med alle nye og store endringer kan denne av og til være vanskelig å få klarhet i . Her er en oppsummering av hvordan vi i FIKS har tolket ordningen.