Nettsider med emneord «Dialogisk undervisning»

To elever som snakker med hverandre
Publisert 12. jan. 2021 11:00

Elevaktive arbeidsformer henger sammen med dialogisk undervisning. På denne siden kan du lese mer om hva dette innebærer, samt hva som kjennetegner en dialogbevisst lærer.