Nettsider med emneord «Programmering»

Illustrasjonsbilde av realfaglig programmering på en pc-skjerm
Publisert 10. mars 2021 11:43

Med fagfornyelsen blir programmering obligatorisk i skolen. Realfaglig programmering handler om problemløsing, algoritmer, logisk tenkning og argumentasjon. Matematikk får et hovedansvar for opplæringen, men programmering kommer inn i flere fag. Kunnskap om numeriske metoder og realfaglig programmering åpner for å utforske fagene mer i dybden. 

Hender som holder magnet, pensel, mobil og forstørrelesesglass
Publisert 17. sep. 2019 14:30

Hvordan kan vi undervise og hjelpe elever til å bli kreative og skapende? Det utdanningsvitenskapelige fakultet og FIKS inviterer til faglig frokost med eksempler, refleksjon og diskusjon om skaperverksteder som metode i undervisning.