Nettsider med emneord «Skaperverksted»

Hender som holder magnet, pensel, mobil og forstørrelesesglass
Publisert 17. sep. 2019 14:30

Hvordan kan vi undervise og hjelpe elever til å bli kreative og skapende? Det utdanningsvitenskapelige fakultet og FIKS inviterer til faglig frokost med eksempler, refleksjon og diskusjon om skaperverksteder som metode i undervisning.