Nettsider med emneord «Sosial ulikhet»

Illustrasjonsbilde av gutt, ordsky relatert til sosial ulikhet
Publisert 9. aug. 2019 14:06

Foreldres økonomi, utdanning og yrke har stor betydning både for elevers skoleprestasjoner og utdanningsvalg. Familiebakgrunn bestemmer også hvor ungdom vokser opp, noe som fører til sosiale forskjeller mellom skolene. Forskjellene er spesielt store i Oslo.  Hvorfor er det slik? Utjevnes forskjellene over tid? Vi inviterer til faglig frokost om sosial ulikhet i skolen med eksempler og forskning fra Osloskolen.