Nettsider med emneord «digital kompetanse»

Illustrasjonsbilde av realfaglig programmering på en pc-skjerm
Publisert 10. mars 2021 11:43

Med fagfornyelsen blir programmering obligatorisk i skolen. Realfaglig programmering handler om problemløsing, algoritmer, logisk tenkning og argumentasjon. Matematikk får et hovedansvar for opplæringen, men programmering kommer inn i flere fag. Kunnskap om numeriske metoder og realfaglig programmering åpner for å utforske fagene mer i dybden.