Nettsider med emneord «elevaktive arbeidsformer»

To personer som løser et problem ved hjelp av iPad og bøker
Publisert 12. jan. 2021 11:02

Problembasert læring, forkortet PBL, er en opplæringsmetode som tar utgangspunkt i et problem eller en situasjon. Metoden er utviklet fra en modell for legestudenter. 

Illustrasjon av et barn som er nysgjerrig
Publisert 12. jan. 2021 11:02

Nysgjerrigper er Forskningsrådets tilbud til elever og lærere i barneskolen. Nysgjerrigper-metoden er utviklet særlig for barnetrinnet, men kan også brukes med eldre elever. Den følger mange av de samme trinnene som andre utforskende metoder.  

Illustrasjonsbilde av elever som sitter og står på bøker
Publisert 12. jan. 2021 11:00

I Fagfornyelsen styrkes elevaktive arbeidsformer og elevmedvirkning. Men hva innebærer egentlig dette? Og hvordan skal det gjennomføres i praksis? Det håper vi at vi kan gi noen svar på i disse sidene om elevaktive arbeidsformer. 

To elever som snakker med hverandre
Publisert 12. jan. 2021 11:00

Elevaktive arbeidsformer henger sammen med dialogisk undervisning. På denne siden kan du lese mer om hva dette innebærer, samt hva som kjennetegner en dialogbevisst lærer. 

Fire lærere sitter rundt et bord og brainstormer/forbereder undervisning
Publisert 7. jan. 2021 10:45

5E-modellen er en didaktisk modell som kan støtte lærere i planlegging, gjennomføring og evaluering av utforskende undervisning. Modellen er utviklet for undervisning i biologi, men lærere har erfart at modellen kan være klargjørende for utforskende metodikk i alle skolefag. 

Illustrasjon av en lærer som med pensel skriver "Læreplan" på et stort ark
Publisert 5. jan. 2021 10:06

Hva ligger egentlig i begreper elevaktive arbeidsformer? Hvilken plass har dette hatt i norske læreplaner fra Normalplanen av 1939 frem til Fagfornyelsen? Og vet vi noe om læringseffekten ved elevsentrert undervisning?