Nettsider med emneord «kompetanse»

Publisert 13. sep. 2018 10:02

Begrepet dybdelæring er sentralt i fagfornyelsen. Hva betyr det at elevene oppnår en dyp forståelse av kunnskap i fag og på tvers av fag?