Nettsider med emneord «kunnskapsløftet»

Illustrasjon av en lærer som med pensel skriver "Læreplan" på et stort ark
Publisert 5. jan. 2021 10:06

Hva ligger egentlig i begreper elevaktive arbeidsformer? Hvilken plass har dette hatt i norske læreplaner fra Normalplanen av 1939 frem til Fagfornyelsen? Og vet vi noe om læringseffekten ved elevsentrert undervisning?