Realfagsløyper

Realfagsløyper er et verktøy for kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk for ansatte i barnehager og skoler.

Lærere diskuterer

Lærere samarbeider i fellesskap med Realfagsløypene.

Realfagsløyper er utviklet av Matematikksenteret og Naturfagsenteret på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Prosjektet startet våren 2017. Nettsiden og det første faglige innholdet ble lansert våren 2018. Det vil komme nytt innhold høsten 2019. Mindre oppdateringer og justeringer vil skje fortløpende.

  • Realfagsløyper gjennomføres i fellesskap av de ansatte lokalt på skolen eller i barnehagen.
  • Med realfagsløyper går dere steg for steg gjennom fagstoff, praktiske verktøy og ressurser som styrker kompetansen i matematikk- og naturfagdidaktikk. 
  • Innholdet er forskningsbasert, utprøvd og utviklet i tett samarbeid med praksisfeltet. 

Realfagsløyper skal bidra til å nå de fire målene i strategien Tett på realfag (2015–2019):

  1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon.
  2. Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres.
  3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag.
  4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. 

 

Publisert 15. aug. 2019 11:10 - Sist endret 10. feb. 2020 18:39