English version of this page

Forskning og utvikling

FIKS sin rolle i den desentraliserte ordningen er blant annet å være en koordinator mellom fagmiljøene som driver forsknings- og utviklingsprosjekter og skoleeierne i kommunene i Oslo og Akershus.

Tre elever samarbeider i klasserom

Målet med prosjektene i Dekomp er at det skal ha en positiv innvirkning på elevenes skolehverdag

Disse prosjektene er helt eller delvis finansiert gjennom DeKomp:

Målet med koordineringen vår i DeKomp er å bruke kunnskapsrike personer ved fakultetene og deres prosjekter til å utvikle skolebasert kompetanse i de kommunene FIKS samarbeider med. Ordningen er langsiktig med årlig finansiering basert på meldingsbehov til fylkesmannen. Dette er en del av koordineringsarbeidet til FIKS, men prosjektene er etablert og driftet av fagpersonene ved de ulike fakultetene.

 

Fakultetene ved UiO som deltar i ordningen er:

    Koordinering av samarbeidsprosjektene er én av oppgavene til FIKS. I tillegg arrangerer vi faglige frokoster i samarbeid med fagmiljøene og vi deltar på både workshops, planleggingsdager og enkeltprosjekter med ulike kommuner.

    Publisert 2. mai 2018 19:20 - Sist endret 4. okt. 2019 14:21