Norgeshistorie.no

Vil du prøve ut det tverrfaglige norsk-historie prosjektet - «Kjærlighet og konflikt i den norrøne verden»? 

Bildet kan inneholde: tekst, font, skjermbilde, teknologi.

Bildet viser et utklipp fra forsiden til Norgeshistorie.no (Hentet 09.08.19)

Norgeshistorie.no samarbeider med lærere om å lage tverrfaglige undervisningsprosjekter med dybde. Opplegget strekker seg over 18-20 økter (6 uker) og gjennomføres på universitetsskolene Blindern og Nesodden vgs høsten 2019. Øktene er bygget rundt primærkilder, refleksjonsspørsmål og diskusjonstemaer, hvor elevene gis anledning til å bli provosert, engasjert og motivert. 


Kildekritisk kompetanse er et gjennomgående mål i prosjektet og i hver økt utfordres elevene til kritisk tenkning. Målet er at elevene skal overskride rammen «sann/usann» og utvikle kompetanse i å bruke ulike typer kilder til å stille forskjellige spørsmål. Slik får de forståelse for hvordan fortellinger, avisartikler og historiefremstillinger blir til. For å lykkes med dette må dybdelæring, hvor gradvis utvikling av kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder, være fremgangsmåten. 

 

Opplegget ligger gratis tilgjengelig på nettstedet og gir både oversikt og spennende detaljkunnskaper:

  • Ved å lese sagaer minutt for minutt, utforske bakgrunn og bruk av gjenstander på museum, lese artikler og se film om borgerkrig, får elevene dyp innsikt i den norrøne tid og hvordan Norge var en del av verden.
  • Prosjektet har ukentlige påstander som for eksempel: «Menn hadde ikke følelser for kvinner i middelalderen».
  • Gjennom klassediskusjoner av påstandene skal elevene sortere mellom for og motargumenter som de ved prosjektets avslutning bruker i en drøftetekst som tar utgangspunkt i en av prosjektets påstander.

Bestill tverrfaglig prosjekt – gratis – av Norgeshistorie.no. Vi leverer åpent online. Eller bruk det som alt er publisert: Kjærlighet og konflikt i den norrøne verden. 

Publisert 15. aug. 2019 11:01 - Sist endret 16. aug. 2019 14:45