Multimodale lærings- og vurderingsformer (MuLVu)

MuLVu studerer hvordan elever på ungdomsskolen arbeider med multimodale produkter og hvordan lærerne vurderer dette arbeidet i klasserom hvor alle elever har sin egen digitale enhet (en-til-en-klasserom).

Elev som jobber på iPad i klasserommet

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

 

MuLVu er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo (UiO) og Bærum kommune. Prosjektet er støttet av Norsk Forskningsråd (NFR)

Når eleven arbeider multimodalt uttrykker de kompetanse gjennom flere modaliteter, som for eksempel bilder, lyd, tekst og video. MuLVu-prosjektet arbeider med å styrke læreres kompetanse i læringsprosesser og vurderingsarbeid i møte med multimodale produkter i en-til-en-klasserom. 

Prosjektet skal bidra med å utvikle nye metoder for tilbakemelding på multimodalt elevarbeid. Forskere i FIKS arbeider i samarbeid med ansatte i FIKS om å utvikle nye perspektiver på vurdering i digitale læringsomgivelser.

MuLVu arbeider med 

  • Kartlegging av hvordan elever arbeider med multimodale produkter i en-til-en-klasserom
  • Kartlegging av hvordan lærere arbeider med å vurdere multimodale produkter i en-til-en-klasserom. 
  • Utvikling av modeller og prinsipper for god vurderingspraksis i møte med multimodale produkter 
  • Utvikling av nasjonale kompetansepakker som skal deles på Utdanningsdirektoratets sider for kompetanseutvikling 

Les mer om MuLVu på forskningsprosjektets egne prosjektsider. 

Emneord: Multimodale vurderingsformer, en-til-en-klasserom, læreres vurderingspraksis, multimodalt elevarbeid
Publisert 1. des. 2020 13:37 - Sist endret 3. mars 2022 14:26