Norgeshistorie.no

Norgeshistorie.no ønsker å inngå samarbeid med flere skoleeiere, skoleleder og lærere og bidra til at lærere styrker sin kompetanse i møte med fagfornyelsen. 

Skjermdump av forsiden til Norgeshistorie.no

Bildet viser et utklipp fra forsiden til Norgeshistorie.no (Hentet 26.02.21)

Ønsker du et samarbeid med Norgeshistorie.no? Se faglig leder Ellen Cathrine Lund fortelle om nettsiden og pågående prosjekter og workshops tett knyttet til fagfornyelsen og norsk- og historiefaget. Ta kontakt med Ellen på mail her!

Norgeshistorie.no inneholder fagfellevurderte artikler skrevet av fagfolk, primærkilder og podkast. Alt innhold er fritt tilgjengelig. Et flertall av brukerne er lærere og elever i videregående skole og på ungdomsskolen.

Nettstedet har omtrent 7000 besøk hver dag. Redaksjonen har utviklet undervisningsopplegg som operasjonaliserer fagfornyelsens føringer og forventninger. Flere av oppleggene er tverrfaglige med norsk og historie. Oppleggene tar høyde for å utvikle kompetanse i kritisk tenkning og kildekritisk arbeid i klasserommet. Redaksjonen samarbeider med videregående skoler om dette og har for tiden et formelt samarbeid sammen med Blindern og Nesodden videregående skoler.


Norgeshistorie.no eies av Universitetet i Oslo og har som målsetning å bidra til å styrke demokratiet gjennom å spre troverdighet kunnskap og tilrettelegge for kritisk tenkning. Redaksjonen arbeider kontinuerlig med å utvikle og spre gode undervisningspraksiser som inviterer til engasjement, motivasjon og nysgjerrighet, og som gir læring gjennom å utforske og nærlese primærkilder, sekundærlitteratur og skjønnlitteratur. 


Kontakt Ellen Cathrine Lund for mer informasjon om hvordan Norgeshistorie.no kan være en ressurs på din skole.

Publisert 15. aug. 2019 11:01 - Sist endret 29. apr. 2021 21:00