Fagdag og frokost på UiO

FIKS arrangerer både fagdager og faglige frokoster på UiO. Målgruppen for disse arrangementene er lærere, fremtidige lærere, skoleledere og skoleeiere.

Fullsatt auditorium

Fagdag og faglig frokost er eksempler på tilbud som arrangeres av FIKS på UiO. Arkivfoto: © UiO/Francesco Saggio

Gjennom skoleåret tilbyr UiO flere arrangementer som henvender seg både til skolesektoren, UH-sektoren og andre aktører i det utdanningspolitiske feltet. I skoleåret 2018/2019 vil disse arrrangementene i særlig grad være rettet mot arbeidet med de nye læreplanene: Fagfornyelsen

Se full oversikt over kommende arrangementer.

Arrangementene

Arrangementene finner sted på Universitetsbiblioteketet på UiO. Eksempler på typer arrangement er: 

  • Faglige frokoster fra 08:15-10:00
  • Hele fagdager
  • Faglige arrangementer av kortere varighet.

På alle arrangementer blir det drikke og litt å bite i. For å beregne mat og drikke må alle som deltar melde seg på i tilhørende påmeldingskjema. 

De fleste arrangementene vil bli sendt direkte via streaming og kan også sees i etterkant av arrangementet. 

 

Publisert 2. mai 2018 12:35 - Sist endret 22. feb. 2019 13:14