Gode eksempler på praksis (GEPP)

Gode eksempler på praksis (GEPP) innebærer å forstå mer av arbeid med kompetanseutvikling på innovative og nye praksiser i klasserommet.

Tre mennesker diskuterer rundt et bord med datamaskin og papirer på.

Formålet med prosjektet er å studere lærere som har erfaring med å bruke og integrere digital teknologi i faglige læringsprosesser. Illustrasjonsbilde: Unsplash

Skolen er i endring. Læreplanen Kunnskapsløftet skal fornyes fram mot skoleåret 2020/2021 under navnet FagfornyelsenSamtidig pågår det en digitalisering i grunnskolen i det hver elev får sin personlige skjerm. Med unntak av et dusin masteroppgaver, er det få større, systematiske studier av elevenes arbeid i 1:1 klasserom på ungdomsskolen.

 

I GEPP-prosjektet følger FIKS 20 klasser på 10 ungdomsskoler der elevene har arbeidet med egen skjerm i minst ett år. Forskningen skal belyse hvordan elevene samhandler, produserer og presenterer sin kompetanse i varierte uttrykksformer med ulike digitale teknologier (Blikstad-Balas, 2016; Gilje, 2017; Rogne & Waage, 2018). Et særlig fokus er hvordan ulike arbeidsformer i 1:1 klasserom legger til rette for dybdelæring (Sawyer, 2014).

 

I første omgang vil dokumentasjon av gode praksiser (Kelchtermans, 2015) dreie seg om digitalisering og dybdelæring. Derfor mener FIKS det er viktig å drive kompetanseutvikling på disse områdene. Målet med GEPP er å identifisere prosesser som kan føre til dybdelæring for elevene. Innsikten fra prosjektet er en del av den kollektive kompetanseutviklingen til lærere gjennom den desentraliserte ordningen (DEKOMP).

 

Ta kontakt dersom du har spørsmål om Gode eksempler på praksis (GEPP) og send gjerne en mail til oystein.gilje@ils.uio.no . Bruk tittelen "GEPP" og navnet på din kommune i emnefeltet. 

 

Referanser: 

Blikstad-Balas, M.(2016): Literacy i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Gilje, Ø. (2017): Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen. Bergen. Fagbokforlaget.

Kelchtermans, G. (2015). Learning from ‘good examples of practice’. Teachers and Teaching, 21(4), 361-365. 

Rogne, M. & Waage, L. R. (2018)(red.): Multimodalitet i skole- og fritidstekster. Bergen. Fagbokforlaget. 

Sawyer, K. (2014) The Cambridge handbook of The learning sciences 2nd ed. Cambridge: Cambridge university press. 

Publisert 2. mai 2018 18:37 - Sist endret 18. jan. 2019 11:39