Webinar

Da store deler av samfunnet ble hurtig digitalisert i midten av mars 2020, startet vi med webinarer hver andre mandag. Her finner du opptak fra alle våre tidligere webinarer.

Illustrasjon av person på pc-skjerm

Illustrasjonsfoto:Colourbox

Webinarene foregår på mandager 14.30-15.30. Webinarene er gratis og foregår på Zoom. Påmelding finner du på arrangementsiden vår når 

Tidligere webinarer

Her finner du en samlet oversikt over tidligere webinarer. 

 

Webinar: Tverrfaglighet - demokrati og medborgerskap

Mandag 19. oktober fokuserte vi på hva demokrati betyr i skolen og i et tverrfaglig perspektiv. Webinaret hadde innlegg fra: 

 • Ingun Steen Andersen, seniorrådgiver ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-sentreret) 
 • Nora Elise Hesby Mathé, førsteamanuensis ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)
 • Sebastian Kestilæ Berg, masterstudent på lektorprogrammet i kultur og samfunnsfag ved Universitet i Oslo. 
 • Ingrid Aseplund, seniorrådgiver og prosjektleder ved Det europeiske Wergelandsenteret

Webinar: Tverrfaglighet - folkehelse og livsmestring

Mandag 5. oktober undersøkte vi både bakgrunnen for det tverrfaglige temaet og tips til hvordan du kan planlegge undervisning. Webinaret hadde innlegg fra: 

 

 

Webinar: Tverrfaglighet - bærekraftig utvikling

På webinaret mandag 21.september tok vi opp tre ulike perspektiver på bidrag til klimaendringer: om skolens opplysende rolle, om klimaavtrykket til ansatte, og om hvordan klimaendringer og skolens undervisning oppleves i et elevperspektiv. Webinaret hadde innlegg fra:

 • Astrid Sinnes, professor ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)
 • David Jordhus-Lier, professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
 • Martin Lee Mueller, postdoktor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og SEAS-prosjektet, Universitetet i Oslo 

 

 

 

Webinar: Tverrfaglighet i skolen - ulike tilnærminger

På webinaret mandag 7. september fikk vi besøk fra lærere fra ulike klassetrinn som viste hvordan de legger til rette for tverrfaglig arbeid på sin skole. Webinaret hadde innlegg fra:

 • Anne Jorun Strømmen, Lindhøy skole, Færder kommune
 • Camilla Hogsnes, Lindhøy skole, Færder kommune
 • Ghita Hassoun, Nesodden videregående skole, Viken fylkeskommune
 • Eivind Cartfjord Bech, Ringstabekk skole, Bærum kommune 
 • Bjørn Bolstad, seniorrådgiver i FIKS
 • Øystein Gilje, professor og faglig leder i FIKS 

 

 

Webinar (del to): Planlegg for helhet og sammenheng - lærernes blikk

På webinaret mandag 24. august fikk vi innsikt i læreres erfaringer og oppfatning av UDIRs nye planleggingsverktøy. Webinaret hadde innlegg fra: 

 • Rektor Marianne Mette Stenberg og lærer Mari Bjørnsdotterr Vinjar ved Fyrstikkalleen skole i Oslo.
 • Lærere Eivind Fossland og Jonas Breiteig ved Kjenn ungdomsskole i Lørenskog 

 • Spesialpedagoger Linda Fredh og Kristin Helen Guttormsen ved Follo barne- og ungdomsskole i Nordre Follo 

 

 

Webinar: Planlegg for helhet og sammenheng - planleggingsverktøy og nye læreplaner

På webinaret mandag 10. august undersøkte vi hvordan skoleledere kan introdusere og bruke Utdanningsdirektoratets nye planleggingsverktøy for undervisning på sin skole. Webinaret hadde innlegg fra: 

 • Marianne Mette Stenberg, rektor ved Fyrstikkalleen skole i Oslo 
 • Eli Tronsmo, postdoktor ved FIKS, Universitetet i Oslo. 

 

Webinar: Hjemmeskolen fra elevenes perspektiv

På webinaret mandag 8.juni delte elever sine erfaringer fra og perspektiver på hjemmeskolen våren 2020. Har elevene de samme opplevelsene som lærere og hva ønsker de å ta med fra hjemmeskolen inn i skolebygget? Webinaret hadde innlegg fra:

 • Daniel Duestad, Haugjordet ungdomsskole, Nordre Follo Kommune
 • Jessie Kong, Fyrstikkalleen skole, Oslo
 • Hanna M. Weltzien, Rosenvilde videregående skole, Viken Fylkeskommune
 • Kristin Schultz, leder for Elevorganisasjonen

 

 

Webinar: Undervisning og læring på nett - hva sier forskningen?

På webinaret mandag 25.mai så vi nærmere på den nettbaserte grunnopplæringen i lys av hjemmeskolen våren 2020. Vi fikk blant annet innsikt i hvordan vi kan forstå den nettbaserte grunnopplæringen. Webinaret hadde innlegg fra:

Webinaret var todelt. 

Del 1

Del 2

 

Webinar: Fra vårens vurdering til nye læreplaner - muligheter og utfordringer

På webinaret 11.mai satte vi søkelyset på hvordan standpunktvurdering våren 2020 bør gjennomføres for å sikre at det er elevenes helhetlige kompetanse som blir vurdert. Vi pekte også frem mot elevvurdering innenfor den nye læreplanen, Fagfornyelsen LK20. Webinaret hadde innlegg fra:

 • Marianne Dahl, assisterende rektor ved Kuben videregående skole i Oslo og ressursleder i FIKS
 • Sofie Aarnes, lektor i realfag ved Kuben videregående skole i Oslo
 • Jo Helge Schei, lektor i tysk, fransk og norsk ved Valle Hovin videregående skole. 
 • Sverre Tveit, postdoktor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo 

 

Webinar: Elevsentrert digital undervisning

På webinaret mandag 27. april så vi på hvordan lærere kan arbeide med elevenes læring med digital teknologi. Webinaret hadde innlegg fra: 

 • Terje Stokke Nørving, ressurslærer i FIKS 
 • Eva Kosberg, tidligere ressurslærer i FIKS
 • Ann S. Michaelsen, ressursleder i FIKS

Emneord: Webinar, utdanning
Publisert 5. juni 2020 14:34 - Sist endret 22. okt. 2020 14:58