Webinar

Da store deler av samfunnet ble hurtig digitalisert i midten av mars 2020, startet vi med webinarer hver andre mandag. Her finner du opptak fra alle våre tidligere webinarer.

Illustrasjon av person på pc-skjerm

Illustrasjonsfoto:Colourbox

Webinarene arrangeres hver andre mandag 14.30-15.30. Webinarene er gratis og foregår på Zoom. Det gjøres opptak fra webinarene og disse opptakene publiseres på våre sosiale medier og på vår YouTube-kanal. Påmelding finner du på det gjeldende arrangementet på arrangementsiden vår. Vi minner om at hvert webinar har en makskapasitet på 500 deltakere. 

Tidligere webinarer

Her finner du opptak fra tidligere webinarer.

Valg av læremidler og digitale verktøy - hva gjør vi?

Mandag 25. januar 2021 hvordan skoleeiere skal orientere seg i det nye markedet av læremidler og digitale verktøy. Hvem som skal velge læremidler og digitale verktøy for eleven var også et omdreiningspunkt. Webinaret hadde innlegg fra:

 • Øystein Gilje, faglig leder i FIKS
 • Ann S. Michaelsen, skoleleder ved Sandvika videregående skole i Bærum kommune og ressursleder i FIKS
 • Terje Stokke Nørving, skolefaglig rådgiver i Nordre Follo kommune og ressurslærer i FIKS
 • Kristian Holm, lærer ved Haugjordet ungdomsskole i Norde Follo kommune 

 

Kritisk lesing og tenkning

Mandag 30. november 2020 undersøkte vi hva kritisk lesing og tenkning innebærer, og hvorfor dette er så viktig - særlig i møte med fagfornyelsen LK20. Webinaret hadde innlegg fra: 

 • Sølve Kuraas Karlsen, leder i Tenk
 • Joshua Lawrence, professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk (IPED) ved Universitetet i Oslo (UiO)
 • Terje Stokke Nørving, pedagogisk rådgiver i Nordre Follo kommune og ressurslærer i FIKS
 • Kristian Holm, lærer ved Haugjordet ungdomsskole
 • Johan Tønnesson, professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved UiO

Karakterfri skole

Mandag 16. november 2020 diskuterte vi fenomenet karakterfri skole. Denne gangen fikk vi innsikt i hva forskningen, lærere og elever sier om dette. Webinaret hadde innlegg fra:

 • Henning Fjørtoft, professor ved Institutt for lærerutdanning ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Elever ved Bjørnegård skole i Bærum kommune: Anne Sofie Nederbragt (10. trinn), Sara Grimstad-Nielsen (9. trinn), og Hedda Iversen (8. trinn)
 • Andreas Kaaløy, lærer ved Bjørnegård skole i Bærum kommune 
 • Stina Raaum Solbakken, elev (vg3) ved Elvebakken videregående skole i Oslo kommune 
 • Helle Solberg, avdelingsleder ved Elvebakken videregående skole i Bærum kommune 
 • Tor Gunnar Jensen, lektor ved Ullern videregående skole i Oslo kommune

Digital lesing

Mandag 2. november 2020 undersøkte vi hva det innebærer at en stadig større andel av elevens lesing foregår på skjerm, og ikke minst hvordan dette preger deres leseforståelse. Webinaret hadde innlegg fra: 

 • Ladislao Salmerón, professor ved Department of Developmental and Educational Psychology ved University of Valencia, Spania.
 • Øistein Anmarkrud, professor ved institutt for spesialpedagogikk (ISP) ved Universitetet i Oslo
 • Tove Stjern Frønes, leseforsker ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo

Tverrfaglighet

Webinar: Tverrfaglighet - demokrati og medborgerskap

Mandag 19. oktober 2020 fokuserte vi på hva demokrati betyr i skolen og i et tverrfaglig perspektiv. Webinaret hadde innlegg fra: 

 • Ingun Steen Andersen, seniorrådgiver ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-sentreret) 
 • Nora Elise Hesby Mathé, førsteamanuensis ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo.
 • Sebastian Kestilæ Berg, masterstudent på lektorprogrammet i kultur og samfunnsfag ved Universitet i Oslo. 
 • Ingrid Aseplund, seniorrådgiver og prosjektleder ved Det europeiske Wergelandsenteret

Webinar: Tverrfaglighet - folkehelse og livsmestring

Mandag 5. oktober 2020 undersøkte vi både bakgrunnen for det tverrfaglige temaet og tips til hvordan du kan planlegge undervisning. Webinaret hadde innlegg fra: 

Webinar: Tverrfaglighet - bærekraftig utvikling

På webinaret mandag 21.september 2020 tok vi opp tre ulike perspektiver på bidrag til klimaendringer: om skolens opplysende rolle, om klimaavtrykket til ansatte, og om hvordan klimaendringer og skolens undervisning oppleves i et elevperspektiv. Webinaret hadde innlegg fra:

 • Astrid Sinnes, professor ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)
 • David Jordhus-Lier, professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
 • Martin Lee Mueller, postdoktor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og SEAS-prosjektet, Universitetet i Oslo 

Webinar: Tverrfaglighet i skolen - ulike tilnærminger

På webinaret mandag 7. september 2020 fikk vi besøk fra lærere fra ulike klassetrinn som viste hvordan de legger til rette for tverrfaglig arbeid på sin skole. Webinaret hadde innlegg fra:

 • Anne Jorun Strømmen, Lindhøy skole, Færder kommune
 • Camilla Hogsnes, Lindhøy skole, Færder kommune
 • Ghita Hassoun, Nesodden videregående skole, Viken fylkeskommune
 • Eivind Cartfjord Bech, Ringstabekk skole, Bærum kommune 
 • Bjørn Bolstad, seniorrådgiver i FIKS
 • Øystein Gilje, professor og faglig leder i FIKS 

Planlegg for helhet og sammeheng

Del 1: Planlegg for helhet og sammenheng - planleggingsverktøy og nye læreplaner

På webinaret mandag 10. august 2020 undersøkte vi hvordan skoleledere kan introdusere og bruke Utdanningsdirektoratets nye planleggingsverktøy for undervisning på sin skole. Webinaret hadde innlegg fra: 

 • Marianne Mette Stenberg, rektor ved Fyrstikkalleen skole i Oslo 
 • Eli Tronsmo, postdoktor ved FIKS, Universitetet i Oslo. 

Del 2: Planlegg for helhet og sammenheng - lærernes blikk

På webinaret mandag 24. august 2020 fikk vi innsikt i læreres erfaringer og oppfatning av UDIRs nye planleggingsverktøy. Webinaret hadde innlegg fra: 

 • Rektor Marianne Mette Stenberg og lærer Mari Bjørnsdotterr Vinjar ved Fyrstikkalleen skole i Oslo.
 • Lærere Eivind Fossland og Jonas Breiteig ved Kjenn ungdomsskole i Lørenskog 

 • Spesialpedagoger Linda Fredh og Kristin Helen Guttormsen ved Follo barne- og ungdomsskole i Nordre Follo 

Hjemmeskolen fra elevenes perspektiv

På webinaret mandag 8.juni 2020 delte elever sine erfaringer fra og perspektiver på hjemmeskolen våren 2020. Har elevene de samme opplevelsene som lærere og hva ønsker de å ta med fra hjemmeskolen inn i skolebygget? Webinaret hadde innlegg fra:

 • Daniel Duestad, Haugjordet ungdomsskole, Nordre Follo Kommune
 • Jessie Kong, Fyrstikkalleen skole, Oslo
 • Hanna M. Weltzien, Rosenvilde videregående skole, Viken Fylkeskommune
 • Kristin Schultz, leder for Elevorganisasjonen

Undervisning og læring på nett - hva sier forskningen?

På webinaret mandag 25.mai 2020 så vi nærmere på den nettbaserte grunnopplæringen i lys av hjemmeskolen våren 2020. Vi fikk blant annet innsikt i hvordan vi kan forstå den nettbaserte grunnopplæringen. Webinaret hadde innlegg fra:

Webinaret var todelt. 

Del 1

Del 2

Fra vårens vurdering til nye læreplaner - muligheter og utfordringer

På webinaret 11.mai 2020 satte vi søkelyset på hvordan standpunktvurdering våren 2020 bør gjennomføres for å sikre at det er elevenes helhetlige kompetanse som blir vurdert. Vi pekte også frem mot elevvurdering innenfor den nye læreplanen, Fagfornyelsen LK20. Webinaret hadde innlegg fra:

 • Marianne Dahl, assisterende rektor ved Kuben videregående skole i Oslo og ressursleder i FIKS
 • Sofie Aarnes, lektor i realfag ved Kuben videregående skole i Oslo
 • Jo Helge Schei, lektor i tysk, fransk og norsk ved Valle Hovin videregående skole. 
 • Sverre Tveit, postdoktor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo 

Elevsentrert digital undervisning

På webinaret mandag 27. april 2020 så vi på hvordan lærere kan arbeide med elevenes læring med digital teknologi. Webinaret hadde innlegg fra: 

 • Terje Stokke Nørving, ressurslærer i FIKS 
 • Eva Kosberg, tidligere ressurslærer i FIKS
 • Ann S. Michaelsen, ressursleder i FIKS


Kommende arrangement

Emneord: Webinar, utdanning Av Roshenek Bagharzadeh, Frida Thuen
Publisert 5. juni 2020 14:34 - Sist endret 26. jan. 2021 12:05