Webinar

Her finner du opptak fra alle våre tidligere webinarer. 

Illustrasjon av en pc

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com 

Da store deler av samfunnet ble hurtig digitalisert i midten av mars 2020, startet vi med webinarer. Webinarene er gratis og foregår på Zoom. Det gjøres opptak fra webinarene og disse opptakene publiseres på våre sosiale medier og på vår YouTube-kanal. Påmelding finner du på det gjeldende arrangementet på arrangementsiden vår. Vi minner om at hvert webinar har en makskapasitet på 1000 deltakere. 

Tidligere webinarer

Her finner du opptak fra tidligere webinarer.

Digitale ressursar og didaktiske idear

 

21. november arrangerte vi webinar om digitale ressursar og didaktiske idear. Vi stilte spørsmål som: Korleis er dei digitale ressursane ein del av læraren sin didaktiske praksis? Er det læraren eller verktøya som styrer den didaktiske praksisen? Korleis tenker dei som utvikler ressursane at dei skal fungere i undervisingspraksisen til den enkelte læraren? Kan digitale ressursar bli så gode at læraren kan "lene seg tilbake og trykke play"? 

I webinaret møter du:

 • Anja Amundrud, postdoktor, UiO, Samtavla
 • Ivar Berg, seniorrådgjevar med brei erfaring frå digitalisering av utdanning
 • Wenche Erlien, førstelektor, UiO/Naturfagssenteret, Viten.no 
 • Harald Hallin, lærar, Kvernhuset ungdomsskole, Fredrikstad kommune 
 • Mari Bjornsdotter Vinjar, seniorrådgjevar, FIKS

 

Læreres kunnskapskilder – har podkast blitt viktigere enn bøker i lærerprofesjonen?

 

19. september arrangerte vi webinar om læreres kunnskapskilder og stilte blant annet spørsmålet: Hvilke kunnskapskilder bruker lærere i sitt arbeid og i sin profesjonelle utvikling? I webinaret var det innlegg fra: 

 • Martin Johannessen, programleder for podkasten "Rekk opp hånda"
 • Maiken Risan, forskningsformidler i FIKS
 • Guro Kirkerud, stipendiat ved OsloMet
 • Ann Kristin Haug, rektor ved Tangåsen ungdomsskole på Nesodden

 

Fram mot standpunktvurdering - muligheter og utfordringer

 

31. mars 2022 inviterte Viken fylkeskommune og FIKS til webinar om standpunktvurdering. I webinaret var det innlegg fra: 

 • Bengt Jacobsen, seksjonsleder for kompetanse- og skoleutvikling Viken fylkeskommune ønsker velkommen
 • Hege Cecilie Sølvberg Nilsen, seniorrådgiver FIKS tematisk innledning
 • Øystein Gilje, professor i pedagogikk og faglig leder FIKS, UiO, om standpunkt og vurdering
 • Christiane Skahjem, utdanningsleder Helse og Oppvekst, Glemmen vgs. 25:24 Ellen-Cathrine Kaspersen-Stabell og Heidi Elisabeth Klynderud, lærer Vestby vgs.
 • Hege Cecilie Sølvberg Nilsen, seniorrrådgiver i FIKS fungerer som programleder.

 

Språk, identitet og læring – flerspråklighet som ressurs

Mandag 14. mars arrangerte vi et webinar i samarbeid med Humanistisk fakultet om flerspråklighet i klasserommet. I webinaret var det innlegg fra: 

 • Tone Hagerup, universitetslektor, Humanistisk fakultet, UiO
 • Film med Bente Ailin Svendsen, professor i Flerspråklighet og Norsk som andrespråk ved Senter for flerspråklighet, MultiLing - Center for Multilingualism in Society across the Lifespan ved Humanistisk fakultet, UiO
 • Sofie Emilie Holmen PhD-stipendiat ved det Humanistiske fakultet og høyskolelektor ved Høyskolen i Volda.
 • Trine Rørhus, lektor i norsk ved Heltberg vgs.
 • Programleder Bjørn Bolstad, FIKS

 

Interkulturell læring og kompetanse for mangfold i klasserommet- Hvilke ferdigheter er avgjørende?

Mandag 14. februar arrangerte vi et webinar, i samarbeid med Oslo kommune. Dette var det tredje i rekken av en webinarrekke om mangfold og inkludering. Webinaret hadde innlegg fra: 

 • Monica Melby-Lervåg, Forsker ved Institutt for spesialpedagogikk, Utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.
 • Marianne Gaasø, lærer Lakkegata skole  
 • Viktoria Karlsen Tjora, lærer Ullevål skole
 • Øystein Gilje, Faglig leder i FIKS er programleder

Fornying av eksamen i skolen – hva skjer?

Mandag 7. februar arrangerte vi et webinar om eksamen og vurdering. Webinaret hadde innlegg fra:

 • Lise Ringstad, lektor ved Fredrik II vgs i Fredrikstad
 • Hege Sølvberg Nilsen, tidligere ass. rektor og lærer Maria Folkedal fra Nesbru vgs  Sissel Skillinghaug,Divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet
 • Lise Vikan Sandvik, professor ved NTNU
 • Bjørn Bolstad, seniorrådgiver i FIKS fungerer som programleder

Arbeidstid i skolen - Hvordan skape struktur og kultur som fremmer profesjonalitet og et godt opplæringstilbud?

Mandag 22. oktober arrangerte vi et webinar om arbeidstid i skolen. Webinaret hadde innlegg fra: 

 

 • Jo Helge Ansnes Schei, lektor ved Valle Hovin videregående skole i Oslo kommune og ressurslærer i FIKS 
 • Mette Nordeng, rektor ved Hammer skole i Lørenskog kommune
 • Are Helgesen, lærer og tillitsvalgt Hammer skole i Lørenskog kommune
 • Mari Indregård, rektor ved Fyrstikkalleen skole i Oslo kommune
 • Maria Skarsbo Moen, lærer og tillitsvalgt ved Fyrstikkalleen skole i Oslo kommune
 • Eli Tronsmo, postdoktor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) og FIKS ved Universitetet i Oslo (UiO).

LK20 og organisering - trenger skolen en ny organisering

Mandag 11.oktober 2021 arrangerte vi et webinar om LK20 og organisering. Webinaret hadde innlegg fra: 

 • Cathrine Sandsmark, rektor på Ski ungdomsskole.  
 • Pål Riis, ressursleder i FIKS. Han har tidligere vært direktør for videregående skoler i Oslo og rektor ved Ullern videregående skole.  
 • Edvard Odberg, rektor på Borg vgs. 
 • Kristoffer Chelsom Vogt, Førsteamanuensis og instituttstyrer ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

Selvregulering og vurdering - det perfekte par?

Mandag 26. mars 2021 arrangerte vi et webinar om selvregulering og vurdering. Webinaret hadde innlegg fra:  

 • Christian Brandmo, professor ved ISP, Universitetet i Oslo
 • Kristin Hegnes Senstad og Morten Hauer Århus, lærere ved Bekkestua ungdomsskole i Bærum kommune
 • Marianne Dahl, assisterende rektor ved Kuben videregående skole i Oslo kommune og ressursleder i FIKS
 • Therese Hopfenpeck, professor ved Department of Education ved University of Oxford.

Utforskende undervisning- hva er egentlig nytt?

Mandag 15. mars 2021 arrangerte vi webinar om utforskende undervisning. Webinaret hadde innlegg fra: 

 • Bjørn Bolstad, seniorrådgiver i FIKS 
 • Majken Korsager, førsteamanuensis ved Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo
 • Birgitte Fredriksen, lærer ved Ås ungdomsskole i Ås kommune 
 • Siv Paus Brovold, lærer ved Frogn videregående skole i Viken fylkeskommune og ressurslærer i FIKS
 • Elin Østvik, lærer ved Kuben videregående skole i Oslo fylkeskommune 

Periodeplanlegging - den nye standarden i norsk skole?

Mandag 15. februar 2021 var temaet for webinaret periodeplanlegging. Webinaret hadde innlegg fra:

 • Siv Paus Brovold, lærer ved Frogn videregående skole i Viken fylkeskommune og ressurslærer i FIKS 
 • Benedicte Mogan Olsen, lærer ved Frogn videregående skole i Viken fylkeskommune 
 • Hans-Marius Christensen, skoleleder ved Ringstabekk ungdomsskole i Bærum kommune 
 • Arne Bergan, pedagogisk rådgiver i Asker kommune 
 • Eli Tronsmo, postdoktor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo (UiO)

Valg av læremidler og digitale verktøy - hva gjør vi?

Mandag 25. januar 2021 så vi nærmere på hvordan skoleeiere skal orientere seg i det nye markedet av læremidler og digitale verktøy. Hvem som skal velge læremidler og digitale verktøy for eleven var også et omdreiningspunkt. Webinaret hadde innlegg fra:

 • Øystein Gilje, faglig leder i FIKS
 • Ann S. Michaelsen, skoleleder ved Sandvika videregående skole i Bærum kommune og ressursleder i FIKS
 • Terje Stokke Nørving, skolefaglig rådgiver i Nordre Follo kommune og ressurslærer i FIKS
 • Kristian Holm, lærer ved Haugjordet ungdomsskole i Norde Follo kommune 

 

Kritisk lesing og tenkning

Mandag 30. november 2020 undersøkte vi hva kritisk lesing og tenkning innebærer, og hvorfor dette er så viktig - særlig i møte med fagfornyelsen LK20. Webinaret hadde innlegg fra: 

 • Sølve Kuraas Karlsen, leder i Tenk
 • Joshua Lawrence, professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk (IPED) ved Universitetet i Oslo (UiO)
 • Terje Stokke Nørving, pedagogisk rådgiver i Nordre Follo kommune og ressurslærer i FIKS
 • Kristian Holm, lærer ved Haugjordet ungdomsskole i Nordre Follo kommune
 • Johan Tønnesson, professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved UiO.

Karakterfri skole

Mandag 16. november 2020 diskuterte vi fenomenet karakterfri skole. Denne gangen fikk vi innsikt i hva forskningen, lærere og elever sier om dette. Webinaret hadde innlegg fra:

 • Henning Fjørtoft, professor ved Institutt for lærerutdanning ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Elever ved Bjørnegård ungdomsskole i Bærum kommune: Anne Sofie Nederbragt (10. trinn), Sara Grimstad-Nielsen (9. trinn), og Hedda Iversen (8. trinn)
 • Andreas Kaaløy, lærer ved Bjørnegård ungdomsskole i Bærum kommune 
 • Stina Raaum Solbakken, elev (vg3) ved Elvebakken videregående skole i Oslo kommune 
 • Helle Solberg, avdelingsleder ved Elvebakken videregående skole i Oslo kommune 
 • Tor Gunnar Jensen, lektor ved Ullern videregående skole i Oslo kommune

Digital lesing

Mandag 2. november 2020 undersøkte vi hva det innebærer at en stadig større andel av elevens lesing foregår på skjerm, og ikke minst hvordan dette preger deres leseforståelse. Webinaret hadde innlegg fra: 

 • Ladislao Salmerón, professor ved Department of Developmental and Educational Psychology ved University of Valencia, Spania.
 • Øistein Anmarkrud, professor ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP) ved Universitetet i Oslo (UiO)
 • Tove Stjern Frønes, leseforsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved UiO

Tverrfaglighet

Webinar: Tverrfaglighet - demokrati og medborgerskap

Mandag 19. oktober 2020 fokuserte vi på demokrati og medborgerskap. Webinaret hadde innlegg fra: 

 • Ingun Steen Andersen, seniorrådgiver ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-sentreret) 
 • Nora Elise Hesby Mathé, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo (UiO)
 • Sebastian Kestilæ Berg, masterstudent på lektorprogrammet i kultur og samfunnsfag ved UiO
 • Ingrid Aseplund, seniorrådgiver og prosjektleder ved Det europeiske Wergelandsenteret

Webinar: Tverrfaglighet - folkehelse og livsmestring

Mandag 5. oktober 2020 så vi nærmere på bakgrunnen for det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Webinaret hadde innlegg fra: 

Webinar: Tverrfaglighet - bærekraftig utvikling

På webinaret mandag 21.september 2020 tok vi opp tre ulike perspektiver på bidrag til klimaendringer: om skolens opplysende rolle, om klimaavtrykket til ansatte, og om hvordan klimaendringer og skolens undervisning oppleves i et elevperspektiv. Webinaret hadde innlegg fra:

 • Astrid Sinnes, professor ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)
 • David Jordhus-Lier, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (UiO)
 • Martin Lee Mueller, postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og prosjeketet "Science Education for Action and Engagement towards Sustainability (SEAS), UiO. 

Webinar: Tverrfaglighet i skolen - ulike tilnærminger

På webinaret mandag 7. september 2020 så vi på ulike tilnærminger til tverrfaglighet i skolen. Vi fikk blant annet besøk fra lærere fra ulike klassetrinn som viste hvordan de legger til rette for tverrfaglig arbeid på sin skole. Webinaret hadde innlegg fra:

 • Anne Jorun Strømmen, Lindhøy skole, Færder kommune
 • Camilla Hogsnes, Lindhøy skole, Færder kommune
 • Ghita Hassoun, Nesodden videregående skole, Viken fylkeskommune
 • Eivind Cartfjord Bech, Ringstabekk ungdomsskole, Bærum kommune 
 • Bjørn Bolstad, seniorrådgiver i FIKS
 • Øystein Gilje, professor og faglig leder i FIKS 

Planlegg for helhet og sammenheng

Del 1: Planlegg for helhet og sammenheng - planleggingsverktøy og nye læreplaner

På webinaret mandag 10. august 2020 så vi nærmere på Utdanningsdirektoratets nye planleggingsverktøy. Webinaret hadde innlegg fra: 

 • Marianne Mette Stenberg, rektor ved Fyrstikkalleen videregående skole i Oslo kommune
 • Eli Tronsmo, postdoktor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo (UiO)

Del 2: Planlegg for helhet og sammenheng - lærernes blikk

På webinaret mandag 24. august 2020 fikk vi innsikt i læreres erfaringer og oppfatning av Utdanningsdirektoratets nye planleggingsverktøy. Webinaret hadde innlegg fra: 

 • Marianne Mette Stenberg, rektor ved Fyrstikkalleen videregående skole i Oslo kommune
 • Mari Bjørnsdotterr Vinjar, lærer ved Fyrstikkalleen videregående skole i Oslo kommune
 • Eivind Fossland, lærer ved Kjenn ungdomskole i Lørenskog kommune

 • Jonas Breiteig, lærer ved Kjenn ungdomsskole i Lørenskog kommune

 • Linda Fredh, spesialpedagog ved Follo barna- og ungdomsskole i Nordre Follo kommune

 • Kristin Helen Guttormsen, spesialpedagog ved Follo barne- og ungdomsskole i Nordre Follo kommune

Hjemmeskolen fra elevenes perspektiv

På webinaret mandag 8.juni 2020 delte elever sine erfaringer fra og perspektiver på hjemmeskolen våren 2020. Har elevene de samme opplevelsene som lærere og hva ønsker de å ta med fra hjemmeskolen inn i skolebygget? Webinaret hadde innlegg fra:

 • Daniel Duestad, elev ved Haugjordet ungdomsskole i Nordre Follo Kommune
 • Jessie Kong, elev ved Fyrstikkalleen videregående skole i Oslo kommune
 • Hanna M. Weltzien, elev ved Rosenvilde videregående skole i Viken Fylkeskommune
 • Kristin Schultz, leder for Elevorganisasjonen

Undervisning og læring på nett - hva sier forskningen?

På webinaret mandag 25.mai 2020 så vi nærmere på den nettbaserte grunnopplæringen i lys av hjemmeskolen våren 2020. Webinaret hadde innlegg fra:

Webinaret var todelt. 

Del 1

Del 2

Fra vårens vurdering til nye læreplaner - muligheter og utfordringer

På webinaret 11.mai 2020 satte vi søkelyset på hvordan standpunktvurdering våren 2020 bør gjennomføres for å sikre at det er elevenes helhetlige kompetanse som blir vurdert. Vi pekte også frem mot elevvurdering innenfor den nye læreplanen, Fagfornyelsen LK20. Webinaret hadde innlegg fra:

 • Marianne Dahl, assisterende rektor ved Kuben videregående skole i Oslo kommune og ressursleder i FIKS
 • Sofie Aarnes, lektor i realfag ved Kuben videregående skole i Oslo kommune
 • Jo Helge Schei, lektor i tysk, fransk og norsk ved Valle Hovin videregående skole i Oslo kommune
 • Sverre Tveit, postdoktor ved Institutt for pedagogikk (IPED) ved Universitetet i Oslo (UiO). 

Elevsentrert digital undervisning

På webinaret mandag 27. april 2020 så vi på hvordan lærere kan arbeide med elevenes læring med digital teknologi. Webinaret hadde innlegg fra: 

 • Terje Stokke Nørving, ressurslærer i FIKS 
 • Eva Kosberg, tidligere ressurslærer i FIKS
 • Ann S. Michaelsen, ressursleder i FIKS


Kommende arrangement

Ingen kommende arrangementer

Emneord: Webinar, utdanning Av Roshenek Bagharzadeh, Frida Thuen
Publisert 8. apr. 2022 08:43 - Sist endret 24. nov. 2022 12:09