Kurs og workshop for din kommune

UiO bruker sine beste forskere for kurs og workshop for din kommune. Innholdet er styrt av læreres og skoleleders behov for kompetanseheving. 

Mennesker sitter rundt et bord og samarbeider og snakker

Workshop er en god måte å samarbeide og arbeide på. Dette bildet er tatt fra en av FIKS sine workshops høsten 2018. Foto: Erik Straume Johnsen

Ønsker du at din kommune skal delta i kurs eller workshop?
Ta kontakt med oss

Den faglige delen av kursene og workshoppene har UiO ansvar for. Skoleeiere sørger for lokale, innkalling og organisering samt eventuell bespisning. 

En workshop eller et kurs kan gjerne holdes som oppstarten på et faglig utviklingsarbeid i to eller flere kommuner.

Workshop: dybdelæring

Workshopen skal formidle grunnleggende kunnskaper om begrepet dybdelæring, både slik begrepet blir brukt i internasjonal forskning og i nasjonal utdanningspolitikk. 

Denne grunnleggende kunnskapen om begrepet og forståelsen av dybdelæring som sosial praksis er en forutsetning for arbeidet med fagfornyelsen. Arbeidet med fagfornyelsen bygger på Ludvigsen-utvalgets arbeid som ble utført i 2013-2015

Workshopen vil ta for seg

 • Begrepet dybdelæring i ulike læringsteoretiske perspektiver. 
 • Misforståelser av begrepet dybdelæring
 • Sammenhengen mellom dybdelæring og arbeidsformer. 
 • Sammenhengen mellom dybdelæring og digitalisering.
 • Forståelsen av dybdelæring i ulike skolefag.

Presentasjoner fra workshop om dybdelæring høsten 2018

Workshopen formidler grunnleggende kunnskaper om begrepet dybdelæring, både slik begrepet blir brukt i internasjonal forskning og i nasjonal utdanningspolitikk. 

Denne grunnleggende kunnskapen om begrepet og forståelsen av dybdelæring som sosial praksis er en forutsetning for arbeidet med fagfornyelsen.
 

Del 1. Dybdelæring i læreplanfornyelsen. (PDF)

I den første delen av workshopen introduserer utviklingsveilederne i Akershus intensjonen og hensikten med workshop, del 1 om Dybdelæring og fagfornyelsen. 

Deretter (fra slide 10) gir UiO en oversikt over dagen, samt en første introduksjon til begrepet. 
 

Del 2. Digitalisering og dybdelæring. (PDF)

Den andre delen av workshopen høsten 2018 belyser hvordan det arbeides med digitalisering i norsk skole. UiO viser her til ulik forskning og ikke minst perspektiver på læremidler, ressurser for læring og digitale verktøy. 

 

Del 3a. Hva er læring i dybdelæring? (PDF)

I den tredje delen diskuteres begrepet dybdelæring i relasjon til læreplanfornyelsen og spesielt overordnet del. Denne delen er nært knyttet til artikkelen Dybdelæring – historiske anekdoter og teoretiske tilnærminger, publisert i Bedre skole i november 2018.

 

Se videoen som tar for seg del 3b av Øystein Giljes presentasjon fra workshopen om dybdelæring.

 

Les artikkelen som er publisert i Bedre skole: Dybdelæring - historiske anekdoter og teoretiske tilnærminger (PDF)

 

Del 4. Dybdelæring i egen virksomhet: Prosesser og veien videre. (PDF)

I den fjerde og siste delen eksemplifiseres arbeidet med dybdelæring ved å se på rammeverket i en bestemt kommune, og UiO viser også kontrasten mellom dybdelæring i ulike perspektiver som er kjente for skoleledere og lærere i dag.

 

I både del 3 og del 4 finnes det en rekke spørsmål som skoleledere og nettverksledere kan arbeide med kollektivt i sitt kollegiet. 

 

FIKS oppdaterer siden med utvalgte videoer fra workshop høsten 2018. Disse vil kunne brukes både til forberedelser for kollektivt utviklingsarbeid, og på samlinger i skolens fellestid.

Kurs: naturvitenskapelig programmering

PROgrammering for FAGenes skyld (ProFag) er et tilbud for å heve kompetansen blant lærere i naturvitenskapelig programmering. 

Etterutdanningstilbudet legger vekt på hvordan programmering og algoritmisk tenkning kan bidra til å styrke fagopplæringen i biologi, kjemi, fysikk og matematikk. 

ProFag vi ta for seg:

 • Innføring i Python-programmering
 • Algoritmisk tenkning
 • Didaktiske utfordringer i naturvitenskapelig programmering
 • Hvordan programmering og numeriske metoder kan bidra til å: 
  • styrke realfagene
  • endre realfagene

Mer informasjon og mulighet for å melde deg på kurset
 

 

Publisert 2. mai 2018 12:37 - Sist endret 17. des. 2018 14:09