Effekt og læringsutbytte

Mange av en-til-en-initiativene har som fremste mål å forbedre læring og resultater. Dette kommer også frem i gjennomgangen av forskningen. Blant de oppsummeringene vi har gjennomgått, er det mange som trekker frem studier som fra ulike perspektiv ser på effekten av en-til-en på elevers prestasjoner i skolen.  

Elev skriver på notatblokk

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I en meta-analyse av andre studier finner forskere at en personlig skjerm til hver elev gir positive effekter for fem fagområder: engelsk, lesing, skriving, naturfagene og matematikk. Effekten for lesing er ikke signifikant, og det er så få studier i naturfag at resultatene her må tolkes med forsiktighet.

I en egen analyse av digitale læremidler i matematikk, som ser på læringseffekt i 75 studier for grunnskolen, konkluderer forskerne med at de positive effektene først og fremst finnes i studier der elevene trener grunnleggende ferdigheter i regning med digitale læremidler.  


Spørsmål til drøfting i kollegiet:  

  1. I hvilken grad mener dere forskere har mulighet til å måle effekten av implementeringen av en-til-en teknologi i klasserommet?  
  2. Mener dere selv å se noen effekt på læringsutbytte til deres elever? I tilfelle hva er denne effekten og er den positiv eller negativ? 
  3. Hva vil dere gjøre i opplæringen i den digitale virkeligheten på deres skole for å bidra positivt til elevenes læringsutbytte? 
Publisert 25. sep. 2019 15:42 - Sist endret 30. sep. 2022 11:00