Teknologi i bruk – praksiser i klasserommet

I det forrige punktet bygger studiene på hva lærere og elever forteller. Dette kan undersøkes både gjennom intervju og spørreundersøkelser. Det som skjer i klasserommet er undersøkt med observasjon, enten ved å ta notater eller ved å filme med videokamera.  

To elever i klasserommet med PC foran seg

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det digitale klasserommet der elevene både har sin egen skjerm og er koblet til internett, gir mange nye muligheter.

Disse nye mulighetene og måter å arbeide på (arbeidsformer) kan grupperes i fire punkter.  

  1. Informasjonssøking på nettet  
  2. Multimodale uttrykk, for eksempel i form av ulike digitale leveringer og presentasjoner  
  3. Kommunikasjon  
  4. Organisering av elevens arbeid og arbeidsprosesser. 

Informasjonssøking på nettet har vært sentralt så lenge skoler og elever har hatt tilgang til internett.  

Multimodale uttrykk dreier seg om at elever med sin egen datamaskin eller nettbrett kan demonstrere sin kompetanse i fagene gjennom andre uttrykksformer enn skriftlige produkter eller muntlig tale.  

Kommunikasjon mellom elever og mellom lærere og elever har alltid vært selve kjernen av læringsprosessene. Denne kommunikasjonen kan i en-til-en klasserom utvides gjennom de digitale flatene der elever og lærere kommuniserer med hverandre. Denne kommunikasjonen er ikke begrenset til det fysiske klasserommet og heller ikke til den tiden som vanligvis omtales som skoletid. 

Det siste punktet om organisering av arbeidsprosessen er knyttet til hvordan arbeidsformene i en-til-en klasserommet endrer seg når hver elev får sin egen datamaskin og hvordan elever og lærere organiserer og lagrer fagstoff.  


Spørsmål til drøfting kollegiet:  

  1. Hvordan har din og dine kollegers undervisning endret seg etter at elevene fikk hver sin datamaskin/nettbrett?  
  2. Hvilke fordeler og ulemper ser du ved denne endringen i pedagogisk praksis?  
  3. På hvilke måter legger du opp til at elever kan demonstrere sin kompetanse i andre uttrykksformer enn skrift? 
  4. Hvilke utfordringer og fordeler møter dere og elevene i organisering av lærestoffet i den digitale virkeligheten på deres skole? 
Publisert 25. sep. 2019 15:38 - Sist endret 30. sep. 2022 11:00