Hvorfor er dybdelæring viktig?

Dybdelæring er viktig av flere grunner, særlig med tanke på å ruste elevene for fremtiden. 

Dybdelæring er viktig i et samfunn der den digitale teknologien skaper store endringer. For den enkelte elev gir digital teknologi enkel tilgang på informasjon. Evnen til å finne og kritisk analysere informasjon er viktigere enn å kunne fakta. Læring av faktakunnskap får derfor ikke den samme utdannelsesmessige betydningen. Samtidig må elever ha kunnskap for å kunne kritisk analysere informasjon innenfor et fag. Dybdelæring handler om å utvikle generell forståelse av begreper og sammenhenger i fag, og ved å gjøre dette med riktig progresjon over tid opparbeider eleven viktig kompetanse for læring i livet. 

For deler av arbeidslivet er det vanskelig å vite hvilke kompetanser og kunnskaper som er viktige i framtiden. Derfor har det siden århundreskifte blitt laget en rekke rammeverk for å beskrive fremtidens kompetanser og ferdigheter. Disse går ofte under fellesbetegnelsen kompetanser for det 21. århundre (NOU 2014:7, s. 111-129). 

Gjennom dybdelæring skal eleven gjøres i stand til å møte denne utviklingen ved at de har lært å overføre og anvende kunnskap fra et fag til nye faglige situasjoner. Dybdelæring er derfor hensiktsmessig fordi det gir elever økt mulighet til å overføre det de lærer i dag til å mestre en ukjent framtid. Dersom elever lærer i samspill med andre og ved å regulere egen læring, vil de i større grad sitte igjen med en kompetanse som gjør dem rustet til å bli en aktiv og reflektert deltager i samfunns- og arbeidsliv. Dybdelæring kan gi grunnlaget for et sett av viktige kompetanser og samfunnsmessig dannelse.  

Publisert 21. juni 2019 13:00 - Sist endret 7. des. 2020 18:32