Video: Hva er dybdelæring?

Her vil du finne fire videoer fra en forelesning om dybdelæring av faglig leder i FIKS, Øystein Gilje.

Forelesningen ble holdt våren 2019.

Video én tar for seg begrepet dybdelæring og hvordan det utviklet seg fra "deep learning" til dybdelæring i norsk kontekst. (varighet 3:39)

Video to ser på dybdelæring med utgangspunkt i elevene og klasserommet. (varighet 4:00)

Video tre ser på ulike perspektiver ved dybdelæring både internasjonalt og nasjonalt. (varighet 5:27)

Video fire ser på ulike elementer som er viktig for dybdelæring i den norske konteksten, presenterer FIKS sitt forskningsprosjekt GEPP (Gode eksempler på praksis) om praksiser i 1:1-klasserom og tar for seg papir/skjerm-diskusjonen. (varighet 27:18)

Publisert 5. aug. 2019 13:44 - Sist endret 28. okt. 2022 07:26