Metoder og modeller

Illustrajonsbilde av en person som vanner "hjernen" til en annen

På disse sidene presenterer vi noen konkrete arbeidsformer og modeller for elevaktive og utforskende aktiviteter og læring. Det finnes også andre modeller og metoder enn de vi presenterer her, så det vi presenterer, bør ikke oppfattes som de eneste aktuelle metodene og modellene. 

Vi omtaler metoder og modeller som bygger på ulike prinsipper. Noen bygger på vitenskapelig utforskende metodikk, noen tar utgangspunkt i lek og fantasi mens noen bygger på dialog og samtale. Flere av metodene og modellene kan åpne for tverrfaglige tilnærminger. Du kan lese mer om ulike grader av tverrfaglighet på våre sider om dette. 

Modellene vi omtaler, er ikke nødvendigvis undervisningsmetoder eller oppskrifter som må følges i en bestemt rekkefølge. Noen av modellene presenterer forhold eller vilkår som lærere må være oppmerksomme på og som de må sikre når elevene arbeider utforskende.

Metoder og modeller for læring gjennom elevaktivitet: