Metoder og modeller

Illustrajonsbilde av en person som vanner "hjernen" til en annen

På disse sidene presenterer vi noen konkrete arbeidsformer og modeller for elevaktive og utforskende aktiviteter og læring. Det finnes også andre modeller og metoder enn de vi presenterer her, så det vi presenterer, bør ikke oppfattes som de eneste aktuelle metodene og modellene. 

Vi omtaler metoder og modeller som både tar utgangspunkt i utforskende og undersøkende metodikk og utgangspunkt i lek, fantasi og etterligning av virkeligheten. Et fellestrekk ved de lekbaserte metodene vi presenterer på disse sidene, er at lærere og elever etablerer en ramme for opplæringen som er en etterligning av virkeligheten eller et fantastisk univers og at opplæringen i ulike skolefag skjer innenfor et slikt univers, atskilt i ulike fag eller gjennom ulike grader av tverrfaglighet. Du kan lese mer om ulike grader av tverrfaglighet på våre sider om dette. 

Modellene vi omtaler, er ikke nødvendigvis undervisningsmetoder eller oppskrifter som må følges i en bestemt rekkefølge. Noen av modellene presenterer forhold eller vilkår som lærere må være oppmerksomme på og som de må sikre når elevene arbeider utforskende.

På denne siden kan du lese om følgende metoder og modeller