Ann Michaelsen: Dugnad for å sikre alle elevers rett til opplæring

Ressursleder i FIKS, Ann Michaelsen, reflekterer rundt om alle lærere gangner av det enorme delingen av ressurser og tips som er å finne i sosiale medier og på nett generelt. Bør vi heller sette ned bremsene og skifte fil?

Mann mediterer på kontor, illustrert

Får lærerne mulighet til å prioritere det viktigste med den overveldende mengden av inntrykk, råd og ressurser som møter dem?

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ny type hektisk hverdag

Bildet kan inneholde: person, hår, frisyre, hake.
Ann S. Michalsen er avdelingsleder på Sandvika videregående og har bloggen Connected Teaching and Learning

Det er ikke mangel på informasjon om digital opplæring nå. Alle, til og med selverklærte digitale motstandere, tilbyr kurs og råd. Jeg tenker det kan være på sin plass å sette på bremsene. Vi befinner oss i en helt unik situasjon og ingen kan i dag si for sikkert hvor lenge det vil vare og hvordan det vil ende.

 

Lærere har selv familiemedlemmer de må ta vare på og hverdagen er for mange vanskelig å organisere. Derfor kan det være lurt å sortere hvilke informasjonskanaler vi skal benytte og hvor mye tid vi skal bruke på dem. Jeg tenker spesielt på de gruppene som popper opp i sosiale medier.

Facebookgrupper mot sin hensikt?

Initiativet er godt, men effekten er jeg litt mer usikker på. Hvis lærere føler at de ikke strekker til, har disse gruppene virket mot sin hensikt og bare forverret situasjonen.

 

All honnør til de som har opprettet Facebook gruppen Korona-dugnad for digitale lærere. De har gjort en kjempe jobb med å sortere og samle innhold. Mitt poeng her er at skolen fortsatt er mye mer enn det digitale innholdet. 

 

Jeg har derfor samlet noen tanker om hva jeg tror kan være en fornuftig tilnærming til den situasjonen skolene nå befinner seg i. 

 1. Det er viktig å bevare roen så langt det er mulig. 
 2. Mange skoler har kommet langt når det gjelder å jobbe digitalt, men det er store forskjeller mellom skoler, kommuner og fylkeskommuner. Skolene må derfor selv utarbeide retningslinjer i henhold til kapasitet, struktur og læreres kompetanse
 3. Vi aner ikke omfanget av å stenge alle skolene i Norge og det vil ta tid å omstille seg. For mange lærere er dette en vanskelig omstilling og de trenger hjelp av sine ledere. 
 4. Vi må holde oss til plattformene og programvaren lærerne og elevene er vant til og bekvemme med å bruke. Det er nok endring i elever og læreres hverdag nå. Vi har derfor ikke tid til å utforske og ta i bruk nye systemer i stor skala. I Akershus bruker mange skoler itslearning og mange bruker Microsoft Teams. Fortsett med det.
 5. Daglig drift er i seg selv komplisert. Både lærere og elever vil bli syke i ukene fremover. Hvordan avlaster vi lærere som har syke ektefeller og barn? Her er det viktig at lærerne ivaretar seg selv og egen helse. 
 6. Det er spesielt viktig for elever på 10. trinn og elever på videregående skole at de får karakterer i alle fag til våren. Kunne man i noen tilfeller latt første termins karakterer bli standpunkt? Her får vi sikkert nasjonale retningslinjer. 
 7. Mange lærere har tidligere hevdet at de må undervise med tanke på eksamen. Det kan vi legge fra oss nå. Eksamen, slik det ser ut, vil helt sikkert ikke bli gjennomført. (mine egne estimater), og hvis det blir vil man mest sannsynlig organisere hjemme-eksamen. 
 8. Vi må ha gode system for å måle elevenes kunnskap og ferdigheter.  Diskusjoner om plagiering og fusk må erstattes av diskusjoner om hvordan sikre gode vurderingsgrunnlag. Her vil lærere måtte være kreative og det er her det digitale virkelig kommer til sin rett. Vi må også endre hvordan vil utformer vurderinger og tenke at fra nå av er alle hjelpemidler tillatt. Også kommunikasjon. 
 9. På Sandvika vgs har elever produsert innhold muntlig og skriftlig i form av video, lydopptak og presentasjoner i mange år. Det skal vi fortsette med.
 10. Vi må sørge for at flest mulig elever blir ivaretatt. Som leder av elevtjenesten oppfordrer jeg lærere til umiddelbart melde fra hvis elever uteblir fra undervisning. Vi har fortsatt mange elever som må følges opp tett.
 11. Mange har uttrykt bekymring for at det blir mye for elevene å måtte følge videoundervisning i 8 timer hver dag og det er jeg selvsagt enig i. Hvis elevene logger seg på når undervisningen starter, melder ifra til lærer at de er tilstede, og har samtaler med lærer om hva som skal gjøres, må det være greit. Vi må ikke være rigide på frister for levering, men vi må insistere på levering. Vi vet at våre elever har andre plikter i hjemmet blant annet med å passe mindre søsken, samtidig som de jobber med skolearbeid. 
 12. Vi må hver uke ta oss tid til å vurdere de tiltakene vi har satt inn og om vi har lykkes. Helst bør lærere melde fra til egen leder hvordan det har gått med elevene. Det blir helt sikkert nødvendig å justere planene våre underveis.
 13. Det er veldig viktig at skoleledere setter av tid til å ha jevnlige møter med ansatte og lærere nå. Dette gjør vi lett ved bruk av Microsoft Teams. Selv har jeg satt opp et daglig møte i gruppen «Teams til fjernundervisning» . Der møtes de som trenger råd og hjelp og de som ønsker å bidra. Jeg har også jevnlige møter i fag-team og med elevtjenesten der både bibliotekar, rådgivere og PP rådgivere møtes.  Det er veldig viktig av vi som er skoleledere har en god oversikt over hvordan det går med lærerne nå og det er også veldig hyggelig å sees i Teams ansikt til ansikt. Vi skal også prøve oss med et fellesmøte i Teams med alle ansatte.
 14. Sist, men helt avgjørende for at vi skal lykkes her er selvsagt arbeidet som utføres av lærerne våre.  Det er de som er viktige nå. Det er lærerne som er gode på å følge opp sine elever og har gode relasjoner til elevene sine. Forsking viser at massive online læringskurs (MOOC) har stort frafall og krever usedvanlig motiverte elever. For å lykkes med det eksperimentet vi gjør i Norge nå, må hver elev følges opp og føle seg sett og ivaretatt. Fagfornyelsen må kanskje settes litt på vent, men dette er jo en unik sjanse til å undervise i de nye overordnede målene «folkehelse og livsmestring», «demokrati og medborgerskap». Vi må alle kollektivt hjelpe hverandre nå.

Lykke til!

Av Ann S. Michaelsen, red: Frida Thuen
Publisert 18. mars 2020 09:40 - Sist endret 2. mars 2021 09:29