Tverrfaglighet

Hva er tverrfaglighet? Hvorfor skal vi gjøre det i skolen? Og ikke minst: hvordan?

På disse sidene kan du lese om begreper knyttet til tverrfaglige temaer og tverrfaglig tilnærming i opplæringen. Innholdet er basert på både internasjonal forskning og erfaringer fra skoler som har arbeidet tverrfaglig.

Video: Hva og hvorfor?

Video: Hvordan?

Har du spørsmål om innholdet?

Bilde av mann

Spør forfatteren bak Tverrfaglighet-siden!

Seniorrådgiver Bjørn Bolstad

 

Vil du lese og se mer om tverrfaglighet?

  • Astrid Sinnes & Ingerid S. Straume (2017) Bærekraftig utvikling, tverrfaglighet og dybdelæring: fra big ideas til store spørsmål 
  • På vår YouTube-kanal kan du se tidligere webinarer og foredrag om tverrfaglighet i regi av FIKS
  • Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune har sammenuviklet programmet Argument et program for å utvikle kritisk tenkning og argumentasjon på ungdomstrinnet.
  • Innholdet på disse sidene er utdypet og omskrevet i publikasjonen: Bolstad, B (2020) Dybdelæring og tverrfaglighet. Oslo: PedLex
  • Hvis du vil lese deler av innholdet på disse sidene i en samlet tekst, finner du den her (publisert 21.1.2020).