FIKS takker for 2018!

Enheten FIKS har hatt et spennende og begivenhetsrikt år. Her vil du få en oversikt over hva som har skjedd i 2018 og få et innblikk i hva som kommer i 2019.

Bildet kan inneholde: Publikum, Mennesker, Publikum, Begivenhet, Konvensjon.

En av de fire faglige aktivitetene FIKS jobber med er workshops for kommunene i Oslo og Akershus. Denne workshopen er for Lillestrøm kommune. Foto: Erik Johnsen

For nøyaktig ett år siden ble det publisert en sak som omhandlet oppstarten av FIKS på bakgrunn av ordningen desentralisert kompetanseutvikling i skolen, og nå har vi gleden av å dele hva som har skjedd siden da. 

 

Fra to personer til et helt fotballag

I året som ligger bak oss har FIKS forsøkt å finne en arbeidsstruktur i den nyetablerte ordningen med desentralisert kompetanseutvikling. Vi har hatt stor glede av møter og arrangementer med mange aktører, både internt på UiO og eksternt i Oslo og Akershus. Vi har lært masse, og begynner å forstå hvordan vi kan arbeide enda bedre sammen i 2019. 
I det nye året blir vi også betydelig flere. Fra å ha startet med Hilde Madsø Jacobsen som administrativ leder og Øystein Gilje som faglig leder i 2018, blir vi et helt fotballag i 2019! 

 

Både her og på vår side som handler om enheten, får du en introduksjon til alle nye og gamle ansatte i FIKS.

 

Frida Thuen begynner som vitenskapelig assistent i 40 prosent stilling fra medio januar. Hun har arbeidet timebasert i FIKS i 2018. Frida er masterstudent ved IPED, UiO og er IPMA-sertifisert prosjektleder med bred erfaring i arrangering av festivaler og kulturarrangementer. 

 

Bjørn Bolstad begynner som faglig konsulent 1. februar 2019. Bjørn Bolstad har jobbet som lærer, undervisningsinspektør og rektor i nesten 30 år, de siste 13 årene som rektor på Belset skole og Ringstabekk skole, begge i Bærum Kommune. 

 

Eli Tronsmo begynner som universitetslektor i medio februar, og vil bruke sin kompetanse fra doktorgradsarbeidet som er en studie av læreres kollektive arbeid med lokale læreplaner. Tronsmo har også arbeidet som journalist og redaktør. 


I tillegg arbeider seks personer som vitenskapelige assistenter på timebasis i FIKS. Dette er: 

  • Sarab Babawat  
  • Åslaug Bjerke
  • Erik Straume Johnsen
  • Einar Nygaard
  • Aurora Tjelflaat    
  • Hanna Lukris Gjermundboe

I 2018 har vi konsentrert aktiviteten vår om fire ulike måter å arbeide på mot skolesektoren, i tillegg til å opprette en intern referansegruppe på UiO med de fem fakultetene FIKS samarbeider med. Her får du en kort oversikt over det som er blitt gjort i løpet av året. 

 

FIKS sine fire faglige aktiviteter


1.    FAGLIG FROKOST
I faglige frokoster har vi invitert til temaene programmering (12. oktober) og bærekraftig utvikling (7. desember). Vi er godt fornøyd med både oppmøte og tilbakemeldinger i denne formen for aktivitet som finner sted på UiO campus og som strømmes direkte og legges ut som opptak. Vi fortsetter med tre faglige frokoster våren 2019. Den første 15. mars om kildekritikk og Norgeshistorie.no. FIKS startet med sine faglige arrangementer 21. september med en stor konferanse på UiO med over 300 deltakere om fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling. 

 

2.    WORKSHOP I DIN KOMMUNE
Våre workshops om fagfornyelsen, digitalisering og dybdelæring for skoleledere og lærere har vært arrangert i samarbeid med skoleeiere kommunenivå og utviklingsveiledere. Alle skoleledere og en del lærere har deltatt fra alle kommunene i Asker, Bærum og 20 kommuner i Frogn, øvre- og nedre Romerike (FØN). Til sammen har over 1100 deltatt på disse workshopene. 

 

3.    GODE EKSEMPLER PÅ PRAKSIS (GEPP)
Studier av god praksis (GEPP – gode eksempler på praksis) er nå avtalt med 20 lærere på 10 skoler i fem kommuner. Hensikten er å studere ungdomsskoleelever og lærere som arbeider i klasserom der alle elever har hatt sin egen bærbare skjerm (iPad, Chromebook, PC) i over ett år. Observasjoner og intervjuer i dette prosjektet blir gjennomført våren 2019, og de første rapportene kommer før sommerferien. Eksemplene brukes både på planlagte workshops om fagfornyelsen våren 2019 med de samme kommunene og skolene som deltok i workshop høsten 2018. 

 

4.    PÅGÅENDE FoU-PROSJEKTER OG ANNEN VIRKSOMHET
FIKS er koordinerende ledd mellom fagmiljø ved UiO og skoleeier innenfor desentralisert ordningen for kompetanse-utvikling (DEKOMP). Eksempler på prosjekter som er finansiert gjennom ordningen er Realfagsløyper som Naturfagsenteret har igangsatt i en rekke kommuner. MatNat har startet sitt arbeid med realfaglig programmering (ProFag), primært i Osloskolen. UV ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning driver VIST-prosjektet om videobasert profesjonsutvikling, som er resultat av et langvarig samarbeid mellom instituttet og Utdanningsetaten i Oslo. HF har jobbet med elevaktive samarbeidsformer og ord og begreper i Oslo-skolen. Alle prosjektene fortsetter i 2019. 

 

FIKS ønsker dere alle en god jul og et godt nyttår!

Vi ser frem til alt som skal skje i 2019!

Publisert 7. des. 2018 16:54 - Sist endret 30. sep. 2022 11:00