Hvordan kan vi etablere et godt forhold og partnerskap mellom skoler og UH-sektoren?

FIKS sin konferanse tidligere i høst ga et godt innblikk i viktigheten av samspillet mellom forskning og praksis. Internasjonale forskere delte studier og synspunkter i sine forelesninger, men FIKS fikk også intervjuet forskerne om temaet. Resultatet får du her. 

Dekan Sten Ludvigsen introduserte de internasjonale forskerne under konferansen på Universitetsbiblioteket. Foto: Øystein Gilje

Fredag 21. september 2018 markerte starten for FIKS sitt arbeid med kompetanseutvikling og partnerskap med skolene. Mer enn 350 deltakere møtte opp for å høre om internasjonal forskning om partnerskap og for å delta på en av syv parallelle workshoper som handlet om alt fra Naturfagsløyper til hvordan gi læringsfremmende tilbakemeldinger i klasserommet. 

 

De internasjonale forskerne formidlet mye relevant og interessant forskning på feltet om forskning-praksis-partnerskap. Derfor ble Neil Mercer, Catherine Snow og Paul Warwick bedt om å svare på følgende spørsmål:

 

Hvordan kan vi etablere et godt forhold og partnerskap mellom skoler og UH-sektoren?

 

Her kan du se hva de svarte:

 

Last ned mediefil

Interesse hos begge parter

Svarene sammenfaller med den forståelsen av partnerskap som FIKS legger til grunn i sitt arbeid med desentralisert kompetanseutvikling. Eksempelvis sier Neil Mercer (University of Cambridge) følgende:

 

"Jeg tror én viktig faktor hvis man igangsetter et prosjekt som bringer skoler og universiteter sammen, er å undersøke noe som er genuint interessant for begge parter."

 

Gjennom FIKS sine møter med kommuner og skoler kommer det frem hva som er relevante og viktige temaer å undersøke nøyere. Et eksempel på noe som vekker interesse hos begge parter er digitalisering i klasserommet. For øyeblikket samarbeider FIKS med skoler for å kartlegge og finne gode eksempler på praksis i klasserommene. 

Tillit for et godt langtidssamarbeid

I tillegg til at det skal være faglig interesse som passer for begge parter er tillit en viktig del av etableringen og det videre arbeidet i et partnerskap. Catherine Snow (Harvard University) hadde dette som et viktig poeng i hennes syn på gode partnerskap:

"Etableringen av et partnerskap må starte i det små (...)  for å etablere tillit som derfra kan føre til at langtidssamarbeid lar seg utvikle." 

Støtte fra ledelsen

I tillegg til tillit, er det også essensielt med støtte fra ledelsen for å få best mulig forankring i skolene og klasserommene. Paul Warwick (University of Cambridge) kommenterer viktigheten av dette:

"Fundamentalt er det behov for tydelig og vedvarende støtte fra toppledelsen. Enten om dette er kommuner eller skoleledelsen."

 

Synspunktene og poengene forskerne har presentert i videoen er viktige verdier for FIKS i de pågående partnerskapene, og vil legge et viktig grunnlag for fremtidens samarbeid.

 

Av Frida Thuen
Publisert 16. nov. 2018 15:11 - Sist endret 30. sep. 2022 11:00