Kunnskapsbasen sørger for faglig påfyll

FIKS har som mål å formidle kvalitetssikret forskning og fakta til alle som er interesserte i og opptatt av hva som foregår i skolesektoren. Kunnskapsbasen er det nyeste tilskuddet til denne formidlingen. 

Ordsky med ord relatert til skole og kunnskap

Kunnskapsbasen på FIKS sine nettsider skal tilby relevant faglig informasjon tilknyttet skolen. Ordsky av Frida Thuen

Siden februar har FIKS, ved hjelp av praksisstudenter fra masterprogrammet i pedagogikk, arbeidet med å lage et sammendrag av nasjonale satsinger knyttet til grunnskolen og videregående skole i tidsrommet fra Kunnskapsløftet (2006) frem til Fagfornyelsen (2018). Utdanningsdirektoratet har bistått med sin kunnskap om nasjonale satsinger for å se gjennom tekstene og sikre at all informasjon er korrekt. 

Et behov for oversikt

I sitt første arbeid med den nye ordningen opplevde både administrerende koordinator Hilde Madsø Jacobsen og faglig leder Øystein Gilje et behov for å få oversikt over satsinger før den nye ordningen med desentralisert kompetanseutvikling. 

Jeg kom til jobben i FIKS med en del erfaring fra Ungdomstrinn i utvikling, men hadde mindre oversikt over hvordan denne og andre ordninger ble forstått i skolesektoren som helhet, sier Hilde Madsø Jacobsen som arbeidet med denne satsingen på ILS i årene 2014-2017. 

På bare noen få dager har interessen for sammendraget av nasjonale satsinger vist seg å være stor. Med nesten tusen visninger av siden, er det håp for at Kunnskapsbasen kan fortsette å vekke engasjement og nysgjerrighet i tiden fremover. 

Nasjonale satsinger er bare starten

Sammendraget av de nasjonale satsingene er det første av flere bidrag som vil bli å finne i Kunnskapsbasen. De to neste faglige tekstene som kan forventes vil omhandle dybdelæring og programmering. Andre tekster i fremtiden vil også kunne basere seg på ønsker og behov fra samarbeidspartnere, i tillegg til tilbakemeldinger fra deltakere på FIKS sine arrangement. 

Tilgjengelig for alle

Kunnskapsbasen er en åpen nettside og er tilgjengelig for alle som ønsker å få faglig innsikt og oversikt. Denne nettsiden vil også være lett å bruke fordi oversikten og tilgangen til alle bidrag og tekster vil være samlet på én side. 

Vi ønsker å bygge opp et nettsted der våre samarbeidspartnere i sektoren raskt kan finne oversikter over det kunnskapsgrunnlaget vi bygger vårt arbeid med kompetanseutvikling på, sier Øystein Gilje.

Han er opptatt av at denne kunnskapen er tilgjengelig for alle, også lærerstudenter og ansatte i UH-sektoren forøvrig.

FIKS ønsker å nå ut til lærere, skoleledere, skoleeiere og andre aktører i skolesektoren med relevant og kvalitetssikret faglig informasjon. Kunnskapsbasen på våre nettsider er én måte å gjøre dette på, avslutter Gilje.

Det grunnleggende formålet med Kunnskapsbasen er å formidle forskning og fakta til alle interesserte aktører i skolesektoren. Denne informasjonen skal dessuten være lett tilgjengelig og skal fungere som faglig påfyll i hverdagen. Andre måter FIKS ønsker å formidle forskning og fakta på vil bli gjennom workshops, faglige frokoster, kurs og konferanser, hvorav konferansen 21. september vil bli den første i rekken av mange arrangementer.

 

Kilder

Av Frida Thuen
Publisert 22. juni 2018 10:21 - Sist endret 11. jan. 2022 15:22