Workshop: Programmering er mer enn koding!

Fagfornyelsen vil gi mer plass til programmering i læreplanen, både i matematikk og naturfag. Cathrine Wahlstrøm Tellefsen og Knut Martin Mørken vil under FIKS-konferansen, Fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling, 21. september forklare oss hvorfor kompetanse i programmering er nødvendig.

To unge kvinner ser og peker på en dataskjerm

Kompetanse i programmering er nyttig i møte med flere, ulike problemstillinger i arbeidslivet. Illustrasjonsfoto: Pexels

Hvorfor programmering?

Å lære å kode handler om å lære seg det språket som skal til for å kommunisere med datamaskinen. Programmering er derimot noe langt mer. Det involverer blant annet også tankeprosessene som går forut for kodingen.

Med programmering gjelder det å kunne formulere et problem og finne løsningen ved hjelp av et dataprogram. 

Med slik kompetanse kan man gjøre alt fra å lage billettsystemer til å modellere luftstrømmene i en tornado, og det er altså relevant for både ikke-realfaglige og realfaglige problemstillinger. 

UiO ved Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet har noen av Norges fremste fagpersoner på dette feltet, og noen av disse får du møte på workshopen, Programmering er mye mer enn koding, som finner sted på FIKS sin konferanse om Fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling 21. september.

Fagfornyelsen gir plass til programmering

Fagfornyelsen er i gang, og med dette en prosess der nye læreplaner skal innføres fra 2020. Kjerneelementene er nå fastsatt i alle fag, og programmering er nevnt spesielt både i matematikk og naturfag.

Dette innebærer et stort behov for etterutdanning av matematikk- og naturfaglærere. Spørsmålet er da hvordan skolesektor og universitets- og høgskolesektoren best kan samarbeide for å heve lærernes kompetanse i realfaglig programmering? 

Workshop - programmering i morgendagens skole

Under workshopen vil det være åpent for diskusjon, refleksjon og idémyldring rundt de problemstillingene og temaene som påvirker eller omhandler programmering i skolen.

Her er noen eksempler på hva workshopen vil ta for seg:

  • I dag har de fleste elever hver sin datamaskin med en regnekraft som tilsvarer en superdatamaskin for 10 år siden. Vi diskuterer hvordan dette kan utnyttes til å styrke fagopplæringen i realfagene.  
  • Vi vil vise hvordan vi har startet arbeidet med kompetanseutvikling av lærere og åpne for diskusjon og idemyldring omkring hvordan UiO og skolesektoren kan jobbe sammen for å styrke morgendagens skole.
  • Sammen med deltakerne på workshopen vil vi reflektere over hvordan realfaglig programmering kan danne grunnlag for større grad av tverrfaglighet og samtidig bidra til å utvikle skolefagene slik at de oppleves mer relevante for morgendagens samfunn.

 

Av Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Frida Thuen (red)
Publisert 22. aug. 2018 16:41 - Sist endret 11. jan. 2022 15:24