Workshop: Betydningen av lederstøtte: Ledelse som drivkraft for utvikling

Samarbeid mellom skoleledere og lærere er essensielt for at fagfornyelsen skal kunne implementeres på best mulig måte i skolen og klasserommene. Jorunn Møller og Ann Elisabeth Gunnulfsen vil invitere til refleksjon og diskusjon rundt dette og andre viktige temaer den 21. september. 

Godt samarbeid på flere nivå i skolen kan sikre god læring for elevene. Illustrasjonsfoto: Pexels.com

Viktigheten av samarbeid

Samarbeid mellom skoleledere og lærere har betydning for hvordan nye reformer blir oppfattet og tatt i bruk i skoler og klasserom. Ofte vil lærere og skoleledere innta ulike roller, synspunkter og posisjoner når det gjelder forståelse av slike politiske intensjoner og målsettinger.

 

Dette kan føre til utfordringer. Et tidsaktuelt eksempel er hvordan reformer som fagfornyelsen skal kunne forankres og implementeres på alle nivåer i skolen. En måte å takle disse utfordringene på er ved å styrke og utvikle praksiser og forståelse i skolen. En måte dette kan gjøres på er ved å få kompetente og tilpassede tilbud fra universitets- og høyskolesektoren.

Workshop - lederstøtte, lærere og elevers læring

I workshopen vil det bli belyst hvordan lederstøtte og ulike lederpraksiser kan bidra til økt læring blant lærere. Dette er noe som er bevist å ha betydning for elevenes læring i klasserommet. Et spørsmål som skal bli forsøkt besvart sammen med deg som deltaker er; hvordan kan fagfornyelsens intensjoner forstås og oppfylles?

 

Oppsettet i denne workshopen vil bli todelt. Først vil kunnskap om forskning på ledelse og reformarbeid bli delt og diskutert, deretter vil du som deltager få mulighet til å drøfte muligheter og utfordringer knyttet til fagfornyelsen ved sin skole. 

 

Publisert 4. sep. 2018 12:36 - Sist endret 17. sep. 2018 10:46