Workshop: Kritisk tenkning og problemløsning i norsk skole

I workshopen "Kritisk tenkning og problemløsning i norske skole: Integrert, målbart, og lærbart?" vil Anders Kluge og Jan Arild Dolonen fra Institutt for pedagogikk (UiO) dele interessante og lærerike erfaringer fra PROBE-prosjektet om 21. århundrets ferdigheter.

Kritisk tenkning og problemløsning er noen av 21. århundrets ferdigheter som vil bli sentrale i fagfornyelsen og klasserommet. Illustrasjonsfoto: Colourbox

21. århundrets ferdigheter og fagfornyelsen

Kritisk tekning og problemløsning nevnes gjerne som sentrale kompetanser elever i skolen bør tilegne seg. De er en viktig del av det som kalles de 21.århundrets ferdigheter. Disse formene for kompetanse er også sentrale i den pågående fagfornyelsen, som er et av de gjennomgående temaene for konferansen.

PROBE-prosjektet

PROBE-prosjektet, «Kritisk tenkning og problemløsning for en omskiftelig verden», er finansiert av Brookings Institution, Washington. I prosjektet har forskere ved CEMO og IPED ved UiO prøvd ut et testopplegg for kritisk tenkning og problemløsning på tre ungdomsskoler i Oslo, i tillegg til et enkelt undervisningsopplegg.

Kritisk tenkning og problemløsning - viktige spørsmål

Det er noen viktige spørsmål vi kan stille oss selv når det kommer til kritisk tenkning og problemløsning, Hvis vi skal undervise i denne typen kompetanser hvordan kan vi gjøre det? Hvordan kan det integreres i flere fag, og kan det ha en selvstendig plass på timeplanen? Hvordan er det mulig å måle denne typen kompetanser? Dette vil bli sentrale spørsmål på workshopen. 

Workshop - erfaringsdeling og uttesting

Oppsettet i denne workshopen vil bli todelt. Først vil erfaringene og resultatene fra prosjektet bli delt og diskutert, deretter vil du som deltager få mulighet til å teste det nevnte undervisningsopplegget som har blitt utviklet i prosjektet. 

Publisert 14. sep. 2018 14:33 - Sist endret 17. sep. 2018 10:46