Workshop: Kunsten å gi gode, læringsfremmende tilbakemeldinger

Fredag 21. september kan du gå i dybden på hva som kjennetegner gode, læringsfremmende tilbakemeldinger. Marte Blikstad-Balas er prosjektleder for Videobasert etterutdanning (VIST), og holder workshop med utgangspunkt i hva som kjennetegner gode tilbakemeldinger og hvordan forbedre klasseromspraksis.

Workshopen vil gi gode verktøy for hvordan lærere kan forbedre sine læringsfremmende tilbakemeldinger i klasserommet. Illustrasjonsfoto: Pixabay

VIST og læringsfremmende tilbakemeldinger

Video to Support Excellence in Teaching (VIST) er et forskningsbasert etterutdanningsprosjekt. I dette prosjektet samarbeider forskere fra ILS og lærere på utvalgte skoler i Oslo om å utvikle lærernes praksis og kompetanse knyttet til bruk av støttestrukturer (scaffolding) i norsk og matematikk.

 

Målet med arbeidet er altså å utvide lærernes bruk av modellering, strategiundervisning og workshopens tema; læringsfremmende tilbakemeldinger. 

Workshop - i dybden og "hands-on"

På denne workshopen vil det bli gått i dybden på hva læringsfremmende tilbakemeldinger er. I VIST-prosjektet brukes den anerkjente observasjonsmanualen PLATO som utgangspunkt for analyser av undervisning og veiledning av lærere. På worskshopen vil det bli gitt en smakebit av hvordan dette arbeidet skjer i praksis.

 

Dette blir en konkret og "hands-on" workshop der det vil bli jobbet systematisk med å se på hva som kjennetegner gode, læringsfremmende tilbakemeldinger. Videre vil det bli gitt en gjennomgang og en felles diskusjon på hva som utgjør gode tilbakemeldinger. Det vil også bli vist flere videoeksempler på hvordan slike tilbakemeldinger utspiller seg i norske klasserom.

Lær mer om VIST

VIST er et samarbeid mellom ILS og Utdanningsetaten i Oslo (UDE) og springer ut av nært samarbeid mellom LISA-prosjektet og UDE over flere år. Se mer om VIST på prosjektets nettsider.

Publisert 31. aug. 2018 12:28 - Sist endret 18. des. 2020 13:52