Workshop: Læring gjennom visuelle kunnskapsrepresentasjoner i naturfag

Erik Knain og Anniken Furberg fra REDE vil 21. september dele erfaringer og kunnskap fra undervisningsopplegg som er blitt utviklet i samarbeid med naturfagslærere. 

Lærer forklarer hjertets funksjon til fem elever

REDE samarbeider med naturfagslærere for å utvikle undervisningsopplegg som kan brukes i klasserommene. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Viktig naturfaglig kompetanse

Visuelle uttrykksformer som bilder, simuleringer, diagrammer og grafer kalles kunnskapsrepresentasjon.  Arbeidet med disse kunnskapsrepresentasjonene utgjør en viktig naturfaglig kompetanse hos elever i skolen.

Forsking på elevers læring i naturfag har vist viktigheten av variert kunnskapsrepresentasjon, elevsamarbeid og aktiv deltakelse. Samtidig viser forskning at bruk av slike visuelle uttrykk bidrar for elevenes arbeid med å lage og lese tekster på en mer kompleks måte.

Samarbeid mellom REDE og naturfagslærere

Prosjektet Representasjon og deltakelse i naturfag (REDE) har utviklet undervisningsopplegg knyttet til temaet klima og bærekraftig utvikling. Dette er basert på et samarbeid mellom naturfagslærere på én ungdomsskole og to videregående skoler.

Undervisningsoppleggene har blitt prøvd ut som en del av naturfagundervisningen på de tre samarbeidsskolene. Under gjennomføringen av disse undervisningsoppleggene har forskere samlet inn datamateriale som danner grunnlag for å studere elever og læreres arbeid med representasjoner.

Workshop - innblikk i undervisningsopplegg

I workshopen blir viktige forskningsresultater knyttet til visuelle uttrykksformer i naturfag trukket fram. I tillegg vil REDE-prosjektets inngang til å utvikle undervisningspraksis gjennom samarbeid mellom forskere og lærere beskrives.

Som en del av opplegget blir workshopdeltakerne invitert inn i klasserommet der et av de utviklede undervisningsoppleggene gjennomføres. Deltakerne vil bli presentert for videoklipp fra undervisning som utgangspunkt for det å drøfte og belyse viktige læringsprinsipper og god undervisningspraksis.

Det vil bli lagt vekt på at deltakerne skal få bidra med sine tolkninger og erfaringer i møte med våre data. Dette vil altså bli en workshop hvor du som deltaker både får et godt innblikk i undervisningsoppleggene og at du får mulighet til å høre og dele tanker og ideer.
 

Publisert 7. sep. 2018 14:48 - Sist endret 17. sep. 2018 10:46