Workshop: Realfagsløyper - et verktøy for kompetanseutvikling

Merethe Frøyland og Aud Ragnhild Skår fra Naturfagsenteret vil i deres workshop på FIKS sin konferanse 21. september presentere arbeidsmåter, didaktiske verktøy og andre gode tips fra Realfagsløyper.

Gutt ser inn i mikroskop

Lærere får konkrete didaktiske verktøy fra Realfagsløyper som kan implementeres i klasserommet. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Realfagsløyper - konkrete verktøy for barnehage og skole

Realfagsløyper er et kostnadseffektivt verktøy for kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk for ansatte i barnehager og skoler. Arbeidet med Realfagsløyper gjennomføres i fellesskap av ansatte i skolen eller barnehagen.

I gjennomføringa av Realfagsløyper får de ansatte faglig påfyll og konkrete didaktiske verktøy som de tar med seg til sin arbeidsplass og sine kolleger. Selve utprøvingen i klasserommet eller barnehagen er også en del av opplegget.

Tett sammenheng med "Tett på realfag"

Prosjektet Realfagsløyper er en del av satsningen «Tett på realfag». Hensikten med Realfagsløyper har sammenheng med strategiens fire overordnede mål: 

  1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres. 
  2. Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres.
  3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå. 
  4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

Workshop - implementering i skolen

På workshopen får deltakerne en innføring i både innhold og arbeidsmåter i Realfagsløyper, samt tips til hvordan de kan implementere dem i kompetanseutviklingsarbeidet på egen skole. Mer informasjon om konferansen Fagfornyelse og desentralisert kompetanseutvikling i skolen og workshopen om Realfagsløyper finner du via denne lenken: https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/om/aktuelt/arrangementer/2018/fagdag-fagfornyelsen.html

 

Kilde:

Naturfagssenteret: Realfagsløyper

https://www.naturfagsenteret.no/c1520014/prosjekt/vis.html?tid=2208564

Publisert: onsdag 16. mai 2018

Publisert 12. sep. 2018 16:50 - Sist endret 11. jan. 2022 15:24