FIKS får innovasjonsmidler i partnerskap med Bærum kommune

Bruken av nettbrett har skapt en ny tekstkultur i skolen. I samarbeid med Bærum kommune får FIKS sju millioner kroner fra Forskningsrådet til å forbedre vurderingspraksiser i den nye tekstkulturen.

Bildet kan inneholde: gul, rom, jobb.

Bærum kommune har mange digitale klasserom. Nå skal kommunen og FIKS samarbeide for å forbedre vurderingspraksisen i disse klasserommene. 

Foto: Børge Sandnes @ Colourbox

Digitaliseringen av norsk grunnopplæring pågår for fullt, og få steder er nettbrett implementert så systematisk og stort som i Bærum kommune. 


Gjennom et nytt innovasjonsprosjekt skal FIKS studere hvordan elever på ungdomsskolen lærer og lærere vurderer i prosjektet Multimodale Lærings- og Vurderingsformer i 1:1 klasserom (MuLVu). 

Det er viktig for oss i prosjektet å gi større systematisk innsikt i hvordan disse multimodale tekstene skal vurderes av lærere sier faglig leder ved FIKS Øystein Gilje. 

Innovasjonsprosjektet MuLVu inneholder både en forskning og en innovasjons- og utviklingsdel. Basert på observasjoner og intervjuer skal det utvikles gode modeller for vurderingspraksis av multimodale tekster. I tillegg skal prosjektet se nærmere på hvordan lærere gir tilbakemeldinger på ulike måter gjennom ulike applikasjoner på nettbrettet. 

Vi ser fram til å arbeide med FIKS om hvordan fremtidens kompetanse kan vurderes i våre kreative klasserom på Bærum sine ungdomsskoler, sier skolesjef Siv Herikstad.

Prosjektet starter høsten 2019, og innsikten fra prosjektet skal resultere i en nasjonal ressurs for lærere som blir publisert på Utdanningsdirektoratet sine sider kompetanse.udir.no.

Publisert 22. feb. 2019 14:27 - Sist endret 11. jan. 2022 15:25