FIKS øker bemanningen og engasjerer skoleledere

Nå ønsker vi i FIKS å øke bemanningen nok en gang. Vi søker inntil tre skoleledere som kan bruke 10-20% av sin arbeidstid på implementering av fagfornyelsen i andre kommuner eller fylkeskommuner enn sin egen gjennom arbeid i FIKS.

Bildet kan inneholde: moro, tilpasning.

Som ressursleder får du muligheten til å dele din kompetanse og erfaring på kurs og gjennom veiledning. Her holder seniorrådgiver i FIKS, og tidligere rektor, Bjørn Bolstad et fremlegg på en workshop.

Foto: Erik Straume Johnsen

Ressurslærere og ressursledere i FIKS

Før sommeren engasjerte FIKS tre ressurslærere for skoleåret 2019/2020 fordi vi så at det er nødvendig og viktig å jobbe aktivt med å bygge broer mellom universitets- og høyskolemiljøene med praksisfeltet. Lærerne er frikjøpt i 20 % og de gjør alt fra å gi tilbakemeldinger på innhold til Kunnskapsbasen på våre sider til å holde forelesninger for PPU-studenter og holde kurs for skoler og kommuner.

 

I vårt samarbeid med lærerne de siste par månedene har vi lært mye. Vi har erfart at et slikt samarbeid er høyst nødvendig for å utvikle gode partnerskap. Derfor vil vi nå øke bemanningen, og vi søker inntil tre ledere som vil være en ressurs internt for FIKS og ute i skolene.

Varierte arbeidsoppgaver 

FIKS bidrar med workshop og kurs for lærere, skoleledere og skoleeiere i kommuner og fylkeskommuner. Her vil ressursledere få mulighet til å formidle sin kunnskap og sine erfaringer. Ressurslederne vil også gi lederstøtte og veiledning til enkeltskoler og skal gi faglige innspill til UiO om kompetanseutvikling og fagfornyelse i skolen, produsere faglig innhold til FIKS' digitale kunnskapsbase og etablere faglige nettverk og kontakter.

Publisert 2. okt. 2019 13:43 - Sist endret 11. jan. 2022 15:26