FIKS ønsker alle skoler lykke til med skolestart

Oppstart av et nytt skoleår er spennende og utfordrende for både lærere, skoleledere og elever. FIKS ønsker alle skoler lykke til med skolestart.

Lærer står foran klassen
Foto: Shane Colvin, UiO

Fagfornyelsen nærmer seg

Dette skoleåret vil alle norske skoler forberede seg på fagfornyelsen, som formelt skal gjelde fra 1. august 2020. Vår oppgave i FIKS er blant annet å støtte skoler og skoleeiere i disse forberedelsene.

 

FIKS arbeider primært med skoleeiere i Oslo og Akershus, men bidrar også i andre deler av landet hvis vi har kapasitet til det. De siste ukene har vi gitt bidrag på planleggingsdager i Oslo, Ås, Modum, Bergen og Buskerud Fylkeskommune. Vårt arbeid dette skoleåret vil blant annet være preget av dette.

Ressurslærere

Våre tre ressurslærere begynner å jobbe hos oss denne måneden. De arbeider alle som lærere i ulike kommuner og fylkeskommuner, og skal jobbe 20% for FIKS. De vil både gi viktige innspill til Universitetet i Oslo og bidra i det arbeidet vi gjør ute i kommuner og fylkeskommuner. 

Utvikling av kunnskap og kompetanse

Vi arbeider videre med sentrale temaer innenfor fagfornyelsen, bl.a. dybdelæring, tverrfaglighet, kompetanse og profesjonsfellesskap. Vi skal formidle vår kunnskap og erkjennelse på seminarer og workshops som vi arrangerer sammen med skoleeiere i vår region, men vi vil også gjøre faglig stoff tilgengelig for alle via Kunnskapsbasen på hjemmesiden vår. Her vil vi i løpet av året legge ut fagstoff i form av tekster, filmer og lydfiler.

 

Dette skoleåret skal vi arbeide med elev- og lærerrollen sammen med over 500 skoleledere og lærere, og vi vil fortsette vårt arbeid om digitalisering av opplæringen. I løpet av høsten presenterer vi en rapport fra GEPP-prosjektet vårt, der vi har observert aktiviteten i 20 klasserom på 10 ulike skoler hvor alle elevene har hver sin digitale maskin.

 

Vi arrangerer også tre faglige frokoster: om det digitale klasserommet, om sosial ulikhet i skolen og om prosjektet "Skaperverkstedet"

Videre utvikling av partnerskap

Gode partnerskap må utvikles over tid. Vi har allerede gode partnerskap med noen skoleeiere og ser frem til å etablere partnerskap med flere kommuner dette skoleåret. Deltakerne i et partnerskap må både støtte og utfordre hverandre, og vi ser frem til å bli utfordret i skoleåret som ligger foran oss.

 

God opplæring er viktig for å skape en god fremtid. Lærere og skoleledere vet at den jobben de gjør er avgjørende for mange av elevene. Vi ønsker at det arbeidet vi gjør i FIKS også skal ha betydning for elevene i skolen, og vi ønsker alle lærere og skoleledere lykke til med et spennende og viktig skoleår.

Av Bjørn Bolstad
Publisert 16. aug. 2019 14:27 - Sist endret 3. juni 2020 04:46