AUGUST: Måneden som har gått

Det har vært stor aktivitet i og rundt FIKS i august. Nye partnerskap er etablert, vi har utvidet staben og oppdatert nettsidene våre.

Henter forslag fra Google

Kunnskapsbasen i ny drakt

FIKS ønsker å nå ut til flest mulig med forskningsbasert innhold, derfor har vi i august oppdatert Kunnskapsbasen på våre nettsider. Siden er i hele tiden utvikling, både med design og innhold. Dersom du har noen innspill til forbedring av kunnskapsbasen kan du dele dette i vårt nettskjema.

 

Nye tilskudd tett på praksis

På vår Facebookside har vi tidligere presentert de tre ressurslærerne som skal jobbe hos oss 20 % skoleåret 2019-2020. Mandag 26. august startet arbeidet sammen med Eva, Kjerstin og Terje, og vi er allerede godt i gang med å finne gode måter å koble teori og praksis sammen for å være en best mulig ressurs for skolene. 

Arendalsuka

I uke 33 var faglig leder, Øystein Gilje, på Arendalsuka. I tillegg til å delta på spennende arrangementer om mobiltelefon og teknologi, holdt Øystein en introduksjon  til utdanningsdebatten Lager vi gagns mennesker i skolen, eller tar prøver og prestasjonspress all tid? under onsdagens hovedprogram. Se introduksjonen her.

Nye partnerskap

Vi har etablert partnerskap med ytterligere to kommuner:

I Ås kommune har vi allerede deltatt på samling for alle skoledere, og vi planlegger flere samlinger for både ledere og lærere dette skoleåret. Som våre andre partnerskap dreier også dette seg om fagfornyelsen og digitalisering. I arbeidet med fagfornyelsen begynner vi med profesjonsfellesskapet og dybdelæring.

 

Vår andre nye partner er Lørenskog kommune. Her skal vi bidra på kommunens felles planleggingsdag for alle lærere som arrangeres 9. september. Digitaliseringen i skolen er et tema også i dette partnerskapet, og vi setter også søkelyset på elevrollen og lærerrollen og dermed også på profesjonsfellesskapet.

Vi gleder oss til videre partnerskap med både disse kommunene og våre etablerte partnerkommuner.

Hva skjer fremover?

I september arrangerer FIKS sin egen faglige frokost om det digitale klasserommet. Her skal vi skal presentere de foreløpige funnene fra GEPP-prosjektet i tillegg til å ha en paneldebatt om hvordan klasserommet endres i takt med digitale endringer. Frokosten arrangeres på Blindern fredag 20. september. Påmeldingskjema her!

 

Publisert 30. aug. 2019 15:38 - Sist endret 11. jan. 2022 15:30