OKTOBER: Måneden som har gått

Oktober har vært en begivenhetsrik og spennende måned for FIKS. Vi har hatt en praksisstudent, arrangert faglig frokost, besøkt både kjente og nye steder og oppdatert Kunnskapsbasen. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, oransje, linje.

Praksisstudent fra Institutt for pedagogikk

Mandag 7. oktober startet praksisstudenten, Stine Kolstad Jensen, fra masterprogrammet i pedagogikk på Universitetet i Oslo hos oss. Stine har de siste ukene utviklet faglig innhold til våre nettsider og har hjulpet til med ulike oppgaver i GEPP-prosjektet. Fredag 8. november er hennes siste dag hos oss, og vi ønsker henne masse lykke til videre med masterskriving!

 

 

Lise Granlund, Marianne Nordli Hansen og Anders Bakken i panelet

Faglig frokost: Sosial ulikhet

Høstens andre frokost ble holdt på Blindern fredag 18. oktober. Her la Marianne Nordli Hansen og Anders Bakken frem spennende funn fra forskning og Ungdata-undersøkelsen og Lise Granlund kom med eksempler på hvordan det kan undervises om sosial ulikhet i klasserommet. Opptaket fra frokosten kan du se i redigerte videoer på vår YouTube-kanal!

 

Vi minner også om at 22. november har vi vår siste faglige frokost for høsten om Skaperverksted i skolen. Her vil det blant annet bli gitt konkrete eksempler på hvordan lærere kan jobbe med programmering og kreativ læring i undervisningen sin. Vel møtt!

Nytt partnerskap med Aurskog-Høland kommune

FIKS har i samarbeid med Professor Tom Lindstrøm ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet etablert et nytt partnerskap med Aurskog-Høland kommune, og onsdag 30. oktober hadde vi får første samling. I partnerskapet vil det bli lagt vekt på dybdelæring i matematikk fra 1. til 13. trinn. Her blir det altså et samarbeid mellom lærere og ansatte grunnskolen og videregående som vi ser frem til å følge videre. 

FIKS i inn- og utland

Oktober har vært en måned med mange ulike aktiviteter for FIKS. Vi har blant annet hatt samlinger med Bærum kommune om ledelse og planlegging av fagfornyelsen, Oslo kommune om profesjonsfellesskap, Enebakk kommune om dybdelæring i tillegg til å ha hatt møter og samlinger med enkeltskoler rundt om i regionen.

Åslaug Bjerke (på bildet) og Frida Thuen i FIKS var på IKT-fagdagen i Hamar

 

Vi har også vært så heldige å få lov til å være tilstede og bidra på andre arenaer. Vi har blant annet holdt en forelesning om dybdelæring på PPU på Universitetet i Oslo, Bjørn Bolstad har hatt samlinger i Vesterålen, Kongsberg og i Rojales, Spania på Europaseminaret til De norske skolene i utlandet om dybdelæring og tverrfaglighet, ressurslærerne Terje Stokke Nørving og Kjerstin Søreide Kvaavik har vært på NORALF-konferansen i Gøteborg, Øystein Gilje og Eva Kosberg har vært på en nettverksamling med åtte videregående skoler i Bergen og Frida Thuen og Åslaug Bjerke har deltatt på IKT-fagdagen på Høyskolen i Innlandet Hamar. 

Tverrfaglighet på Kunnskapsbasen

I løpet av måneden har vi også oppdatert Kunnskapsbasen. Denne gangen med to videoer om tverrfaglighet. Dette er bare starten på vårt arbeid med innholdet til siden om tverrfaglighet, og det vil bli lagt ut mer materiale der etterhvert. Følg med på Twitter eller Facebook for oppdateringer!

Emneord: Tverrfaglighet, Partnerskap, Praksisstudent, Faglig frokost
Publisert 1. nov. 2019 15:51 - Sist endret 30. sep. 2022 11:00