SEPTEMBER: Måneden som har gått

September har vært påvirket av det digitale i FIKS. Høstens første faglige frokost handlet om det digitale klasserommet, kunnskapsbasen er oppdatert med informasjon om digitalisering og GEPP-rapporten om digitale en-til-en-klasserom er i stadig utvikling. Les videre for mer om dette og resten vi har gjort i september!

Bildet kan inneholde: ungdom, samfunnet, moro, team, blond.

Forelesning for PPU deltid

Sammen med faglig leder Øystein Gilje, har våre ressurslærere hatt forelesning for PPU deltid. Øystein ledet første del av forelesningen og snakket om vurdering for læring i den digitale skolen. Ressurslærerne tok deretter over forelesningen for å vise til eksempler fra egen praksis.


GEPP-seminar

Vi har nylig hatt et GEPP-seminar med våre samarbeidspartnerne i Oslo og Akershus. Representanter fra våre samarbeidskommuner, forskere fra UiO samt observatører fra Utdanningsdirektoratet var tilstede. Under seminaret fikk vi tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort så langt. Disse tilbakemeldingene brukes inn i arbeidet med rapporten som skal legges frem i desember. Tilbakemeldingene har også vært til hjelp med teksten om internasjonal forskning på en-til-en-klasserommet som ligger på vår Kunnskapsbase. 


Faglig frokost - Hva skjer i det digitale klasserommet?

Den 20. september arrangerte vi semesterets første faglige frokost! I denne anledning presenterte vi våre første funn fra GEPP-prosjektet og inviterte til paneldebatt om hvordan klasserom endres i takt med Fra faglig frokost 20. septemberdigitalisering. Frokosten var fulltegnet og resulterte i interessante diskusjoner med gode innspill fra publikum.

Vi har også publisert en sak om Digitalisering i skolen på vår Kunnskapsbase. Her kan du se videoer fra den faglige frokosten og lese hva internasjonal forskning sier om en-til-en-klasserom! 


Kontaktinformasjon til UH-miljøene i DeKomp

Vi har laget en ny side på våre hjemmesider med oversikt over kontaktpersoner til universitetene og høyskolene som deltar i den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling (DeKomp)

Vi vil legge til flere universiteter og høyskoler etter hvert som vi får kontaktinformasjonen.

Link til siden finner du her.


Nasjonal nettverkssamling for UH-miljøer i desentralisert ordning for kompetanseutvikling

Torsdag 26. og fredag 27. september deltok FIKS på en nasjonal nettverkssamling for UH-miljøene i DeKomp på Gardermoen. Torsdag bestod av en workshop ledet av OECD som har fått i oppdrag å følge prosessen med implementeringen av DeKomp i Norge. Her fikk ulike UH-miljøer (Universitets -og høyskole-miljøer), skoleeiere og fylkesmenn diskutert rundt hvordan implementeringen har gått så langt. Fredagen handlet om fagfornyelsens rolle i DeKomp nå som forberedelsene til innføring av nye læreplaner er satt i verk. 


Hva skjer fremover?

Fredag 18. oktober har vi høstens andre faglige frokost om sosial ulikhet i skolen. Se mer på arrangementsiden for informasjon og påmelding.

Fredag 22. november har vi høstens tredje og siste faglige frokost om skaperverksted i skolen. Mer informasjon og påmelding finner du her!

Emneord: Digitalisering, Faglig frokost, Kunnskapsbase, GEPP, DeKomp
Publisert 30. sep. 2019 12:13 - Sist endret 6. feb. 2020 11:35