NOVEMBER: Måneden som har gått

Vinteren har ankommet og det er blitt både kaldere og mørkere, men vi i FIKS har heldigvis hatt mange lyspunkt i arbeidshverdagen vår. Her kan du lese noen av aktivitetene som har opptatt oss denne novembermåneden. 

Fire elever fra Kjenn skole forteller om prosjekter de har jobbet med på skolen og positive og negative erfaringer fra dette arbeidet. 

Elev- og lærerrollen i fokus

Første uken i november var vi i FIKS klare for å holde workshop om elev- og lærerrollen i fagfornyelsen for skoler i Follo, Øvre og Nedre Romerike på Alna. Dessuten fikk vi også med noen ærlige elevstemmer fra Kjenn ungdomsskole i Lørenskog som fortalte om deres erfaringer fra å jobbe med prosjekt i skolen. 

 

Frikjøpt tre ressursledere

Vi har siden august vært så heldig å ha tre ressurslærere i FIKS, og fra 1. desember har vi offisielt fått utvidet med tre ressursledere! Marianne Mette Stenberg, Marianne Dahl og Ann Sørum Michaelsen er de tre lederne vi nå kan kalle kolleger, og vi ser frem til et spennende samarbeid med de! Følg med på nettsiden, Twitter og Facebook fremover for å få mer informasjon og innblikk i hvem de tre ressurslederne er. 

Fagfornyelsen og nye læreplaner

Ann S. Michaelsen, som er skoleleder i Sandvika, besøkte lærere i Drammen for å snakke om fagfornyelsen. Foto: Øystein Gilje

Selv om ressurslederne nettopp startet sitt arbeid hos oss, så var Ann S. Michaelsen med Øystein Gilje til Drammen for å snakke med lærere på videregående skole om fagfornyelsen. Dette var 18. november, og passende nok samme dag som de nye læreplanene ble sluppet.

 

 

 

Panelet diskuterer rundt skaperverkstedets muligheter og utfordringer. Bildet er fra opptaket av arrangementet. 

Høstens siste faglige frokost

Fredag 22. november ble høstens tredje og siste faglige frokost holdt på Blindern i samarbeid med Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Temaet var Skaperverksted i skolen, og vi fikk spennende og inspirerende innlegg fra forskere, lærere og en representant fra Utdanningsdirektoratet.

Noen av spørsmålene som ble belyst var: er det nødvendig med et dedikert rom for å ha et skaperverksted, hvordan kan skaperverkstedet bidra til tverrfaglig arbeid og må det handle om programmering? Hvis du vil få svar på disse spørsmålene i tillegg til flere perspektiver og forskning rundt dette, kan du se frokosten i sin helhet i klippede versjoner på YouTube. 

Faglig frokost våren 2020!

Det blir tre nye faglige frokoster våren 2020. Det er fortsatt noen detaljer som må ordnes, men datoene du bør holde av er:

Datoer for faglig frokost. 14. februar, 27. mars og 24. april
Vårens temaer! Følg med på sosiale medier for mer informasjon om program og påmelding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 2. des. 2019 11:48 - Sist endret 3. nov. 2020 18:03