Samarbeidet mellom teori og praksis styrkes med et utvidet ressursteam

Godt samspill og samarbeid mellom teori og praksis er essensielt for å få til varige og hensiktsmessige partnerskap. Derfor har FIKS fra og med 1. desember fått med tre dyktige skoleledere i vårt ressursteam.

Bilder av de tre ressurslederne. Tre kvinner

Fra venstre: Ann S. Michaelsen, Marianne Dahl og Marianne Mette Stenberg

Dobling av ressursteamet

Før sommeren 2019 frikjøpte vi tre lærere i 20 % som skulle være ressurser i arbeidet vårt samtidig som de arbeidet som lærere på sin skole. Disse lærerne fikk passende nok tittelen ressurslærere. Vi la fort merke til hvor mye vi lærte av hverandre og hvor viktig et slik samarbeid var. Derfor ble det i oktober annonsert at FIKS ønsket å øke bemanningen igjen, og denne gangen var vi på utkikk etter skoleledere. Resultatet ble at vi doblet ressursteamet vårt og fikk med oss tre ressursledere: Ann Sørum Michaelsen, Marianne Dahl og Marianne Mette Stenberg. 

Utviklingsarbeid med stø kurs

Ressurslederne, sammen med ressurslærerne, skal være et viktig bindeledd mellom teori og praksis for at vi skal få varige og velfungerende partnerskap med kommuner og skoler i regionen. 

Marianne Dahl, som er assisterende rektor på Kuben videregående skole, poengterer viktigheten med et slikt samarbeid:

- Et samarbeid mellom teori og praksis er viktig fordi man i en hektisk hverdag lett går seg vill i små og store problemer. Da kan det være lett å miste målsetninger for utvikling, begrunnelser og de lange linjene av syne. Et teoretisk blikk får oss tilbake på sporet igjen. På den annen side trenger de som jobber i teorifeltet jevnlig å møte praksis for å få et blikk på hvordan teori kan gjøres om til handling der ute. 

Dahl vil bli en viktig ressurs i å hjelpe aktører i akademia og praksis å holde stø kurs i sitt utviklingsarbeid. Hun var selv med på å starte Kuben vgs i 2013, som er Oslos største videregående skole, og hun har derfor god erfaring med utviklingsarbeid og utvikling av profesjonsfellesskap både ved store omveltninger og i det daglige arbeidet. 

Fagfornyelsen i fokus

Ressurslederne skal både være til hjelp i interne møter med FIKS i tillegg til å møte våre samarbeidspartnere i regionen. Ann S. Michaelsen, som er avdelingsleder på Sandvika videregående skole, har allerede vært med faglig leder Øystein Gilje til Drammen for å snakke med lærerne der om Fagfornyelsen. Nå som de nye læreplanene er klare blir det mye forarbeid som skal skje i skolene, og Michaelsen ønsker å være en ressurs i det arbeidet:

- Jeg ser frem til å jobbe med kurs og workshop spesielt i forbindelse med Fagfornyelsen.

Det er mange viktige aspekter i Fagfornyelsen og et av de er det økte fokuset på digitalisering. Her vil Michaelsen bli en viktig ressurs for FIKS. Hun har skrevet boken "Det digitale klasserommet" og var en viktig ressurs da Sandvika vgs vant prisen for mest innovative skole i Norge i 2016 på grunn av den gode bruken av teknologi i undervisningen.

Teori og praksis styrker hverandre

Marianne Mette Stenberg, som i skrivende stund gjør en overgang fra å være rektor på Majorstuen skole til å bli rektor Fyrstikkalléen skole, er opptatt av brobyggingen og kunnskapsutviklingen mellom teori og praksis:

- Teori som ikke får konsekvenser for praksis har liten verdi. Tilsvarende er en praksis som ikke er opplyst av teori og forskning risikabel. Men når de to derimot går sammen, slik at praksis blir undersøkende og forankret i teori, og teorien informert fra reell praksis, vil begge deler bli styrket. Både praksis og teorifeltet vil bygge ny kunnskap og ha et bedre grunnlag for å bevege seg fremover.

Stenberg har allerede god erfaring som foredragsholder rundt ledelse og skoleutvikling og hun vil derfor bli en viktig ressurs både i samtaler med samarbeidspartnerne våre og i kurs og workshops.

 

Det er ingen tvil om at vårt ressursteam bestående av tre lærere og tre ledere er essensielt for å få til gode samarbeid med kommuner og skoler. Vi gleder oss til arbeidet som ligger foran oss våren 2020!

 

Ønsker du å lese mer om erfaringene til våre ressursledere? Se mer på våre ansattsider

Emneord: Fagfornyelsen, Ressursledere, Samarbeid Av Frida Thuen
Publisert 17. des. 2019 13:01 - Sist endret 17. des. 2019 13:01