Sommerhilsen fra FIKS

Ingen fortjener en lang sommerferie mer enn lærere og deres skoleledere. FIKS tar også sommerferie i juli, men vil holde dere oppdatert gjennom våre facebook sider. Her er litt av det vi har gjort det siste året: 

Bildet kan inneholde: himmel, hav, vann, sky, båt.

Foto: Øystein Gilje

Faglig frokost

I mars inviterte vi til faglig frokost om kildebevissthet i klasserommet, og kom i dialog med ulike skoler om viktigheten av kildebevissthet og kritisk tekning i undervisningen. Her la Norgeshistorie.no frem sine spennende undervisningsopplegg som dreier som nettopp dette. Arrangementet ble arrangert i samarbeid med det humanistiske fakultet og norgeshistorie.no 

I april arrangerte vi faglig frokost knyttet til sentrale spørsmål om islam og mangfold i klasserommet. Forskere og deltakere delte sine erfaringer og ga innspill til hvordan vi kan snakke med barn og ungdom og deres tanker, følelser og fordommer. Fagfrokosten ble arrangert i samarbeid med det teologiske fakultet.

Begge frokostene har hatt mellom 50 og 100 påmeldte og FIKS fortsetter med frokostene i høst. Mer informasjon om disse kommer i løpet av juli på våre facebook-sider!

Workshop

I vår har vi også hatt fulltegnet workshop med temaet dybdelæring og digitalisering. Over 500 lærere og skoleledere fra 160 skoler møttes for å lære om hvordan dyp forståelse av kunnskap i fag og på tvers av fag kan skje i en stadig mer digitalisert skolehverdag. 

Etter sommeren fortsetter vi å tilby workshops og videre dele vårt arbeid med de 20 kommunene vi allerede har et etablert samarbeid med.

GEPP-prosjekt

Fra januar til mai har vi observert i 20 klasserom på 10 skoler i Oslo og Akershus. Noe av det vi observerte er allerede presentert i radioprogrammet Ekko sitt innslag om nettbrett i klasserommet. I høst fortsetter vi arbeidet med å lage et kunnskapsgrunnlag for kompetanseutvikling og digitalisering. Endelig rapport vil bli tilgjengelig i november!

FIKS sine ansatte til høsten

Vi har hatt gleden av å utvide teamet vårt nok en gang. Tre ressurslærere er frikjøpt 20 % fra sine eksisterende lærerstillinger og skal bistå på flere måter med den faglige aktiviteten i FIKS. De nye ressurslærerne er: 

De skal veilede på enkeltskoler, gi faglige innspill til UiO om kompetanseutvikling, produsere faglig innhold og etablere faglige nettverk og kontakter.

 

FIKS ønsker alle en god sommerferie!

Vi gleder oss til en innholdsrik og spennende høst!


Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med vår faglige leder Øystein Gilje på e-post: oystein.gilje@ils.uio.no

                       

Publisert 27. juni 2019 13:18 - Sist endret 3. nov. 2020 18:10