November i FIKS

I november måned skal vi i FIKS blant annet utvikle nytt innhold til vår Kunnskapsbase sammen med våre ressurslærere- og ledere. I tillegg skal vi arrangere årets to siste webinarer!

 

Illustrasjonsbilde av høstløv og FIKS sin logo

Illustrasjonsbilde: Colourbox


Kunnskapsbasen og våre partnerskap  

Sammen med våre ressurslærere- og ledere skal vi denne måneden påbegynne arbeidet med å restrukturere noe av innholdet i Kunnskapsbasen vår. Sentral tematikk i den sammenheng er profesjonsfellesskap og elevaktive arbeidsformer i lys av fagfornyelsen. Vårt mål er at dette innholdet skal være tilgjengelig ved årsskiftet. 

 

Vi arbeider i tillegg stadig med å videreutvikle siden om våre partnerskap. På våre sider om partnerskap kan du lese mer om hva partnerskap mellom skoleeier og Universitetet i Oslo innebærer. Dersom du er nysgjerrig på partnerskap med FIKS kan du fylle inn skjema for partnerskap eller kontakte seniorrådgiver i FIKS, Bjørn Bolstad

Nytt på vår YouTube-kanal

I oktober avsluttet vi webinarrekken vår om tverrfaglighet i skolen. På vår YouTube-kanal kan dere se opptak fra disse webinarene i en egen spilleliste

 

På vår YouTube-kanal finner du også opptak fra tidligere forelesinger, faglige og frokoster og webinarer med ulik tematikk: 

Nyeste tilskudd til vår YouTube-kanal er opptak fra webinaret om digital lesing mandag 2. november. Vi fikk besøk av

Webinarer i regi av FIKS i november 

Illustrasjonsbilder knyttet til webinarenes tematikk: Karakterfri skole og kritisk tenkning

Denne måneden fortsetter vi våre webinarer annen hver mandag klokken 14:30-15:30. 

På arrangementsidene for Karakterfri skole? og Kritisk tenkning kan du lese mer om tema, program og bidragsytere. Her finner du også påmeldingsskjema! 

Vi minner om at hvert webinar har kapasitet til 500 personer, så det lønner seg å være tidlig ute med å melde seg på. 

Publisert 10. nov. 2020 10:12 - Sist endret 27. nov. 2020 10:24