Hvordan mandag ble favorittdagen til FIKS

Mandager er ikke viden kjent som en favorittdag. Så hvorfor er det tilfellet for oss i FIKS?

Mennesker foran universitet

Hele FIKS, både fulltidsansatte og frikjøpte lærere og ledere, var på jobbreise i London og Oxford i slutten av januar 2020. 

Den viktige nærheten til praksis

For å forstå hvorfor mandager er blitt favorittdagen i FIKS trengs det en kort historisk oversikt. I underkant av et år siden annonserte vi på våre sider at vi ønsket å få et nært samarbeid med profesjonen i skolen. Dette ville vi gjøre ved å frikjøpe lærere som skulle arbeide hos oss 20 prosent som ressurslærere.

 

Høsten 2019 søkte vi etter flere ressurser, denne gangen til skoleledere. Resultatet har blitt til at vi nå har to ressurslærere og tre ressursledere som sørger for at det gode samarbeidet mellom forskning og praksis blir en realitet.

Hvorfor har FIKS en favorittdag?

Ved å få inn disse lærerne og lederne i teamet ble det et behov og et ønske om et jevnlig møtepunkt hvor vi kunne oppdatere hverandre og diskutere saker. Dette møtepunktet fant vi ut skulle være på en fast dag; nemlig mandag. 

 

På mandagene våre diskuterer vi temaer som relevans og motivasjon i undervisningen, hvordan tverrfaglighet kan forstås, vurdering i fagfornyelsen og mange flere temaer om skole og undervisning. Disse diskusjonene skaper engasjement og påvirker hvordan vi arbeider videre i våre partnerskapskommuner. 
Bilde av ressursleder Ann Michaelsen

- Høydepunktene er uten tvil diskusjonene vi har i gruppen, understreker ressursleder Ann S. Michaelsen

Selv om vi ikke har mulighet til å møtes hver mandag, er likevel mandagene blitt flagget som en åpenbar favorittdag. Dette poengterer ressurslærer Eva Kosberg, som har jobbet i FIKS siden juni 2019:

Bilde av ressurslærer Eva Kosberg

- Jeg synes det er mest stas med mandagene. Det engasjementet som kommer i de diskusjonene er helt utrolig givende. Det er inspirerende både i arbeidet med FIKS, og i resten av arbeidsuka som lærer.

 

Mandager har blitt en klar favorittdag på grunn av lærerne og lederne som har blitt en del av FIKS. Diskusjonene, utviklingen og avgjørelsen som drives frem på disse samlingene hadde ikke eksistert uten våre ressurslærere og -ledere.

 

Samlingene på mandagen oppleves som svært givende og engasjerende i seg selv, men arbeidet som gjøres her har også et større formål.

Mer enn bare mandager

Selv om vi har erklært vår kjærlighet for mandager, så er arbeidslivet for FIKS mer enn bare mandager. Arbeidet vi gjør disse mandagene gjør at vi får utviklet nytt innhold på vår Kunnskapsbase, at vi har et samlet syn på viktige pedagogiske temaer i møte med våre partnere og at vi får og gir innspill på opplegg og fremlegg som skal ut til praksisfeltet for å nevne noen eksempler.

 

Bilde av ressurslærer Terje Nørving- Det er positivt å bidra ut i ulike kommuner. I fjor var jeg også på en aksjonsforskningskonferanse i Gøteborg hvor jeg representerte FIKS. Det var spennende, lærerikt og gøy, fremhever ressurslærer Terje Stokke Nørving som høydepunkter det siste året.

Vil du også ha mandag som din favorittdag?

Alt arbeidet som FIKS gjør, både de som jobber fulltid og ressurslærerne og -lederne, er nærmest umulig å oppsummere kort og godt. Oppgavene er varierte og relevante. Vi ser også at antall oppgaver øker. Derfor vil vi nå få med oss flere lærere og ledere som ønsker å koble forskning og praksis nærere hverandre i tillegg til å bidra med skoleutvikling på flere skoler. 


Har du spørsmål om frikjøpsordningen? 

Bildet kan inneholde: tjenestemannarbeider, forretningsperson.Ta kontakt med seniorrådgiver Bjørn Bolstad  

 

Av Frida Thuen, prosjektleder i FIKS
Publisert 9. mars 2020 14:25 - Sist endret 12. jan. 2022 12:07